Thư mời viết bài Hội thảo KHQG “Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: Ứng phó và vượt qua COVID-19, hướng tới phục hồi và phát triển”.

Thứ năm, ngày 04/03/2021

Kính gửi các học viên và nghiên cứu sinh,

Theo thông lệ hàng năm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung Ương, Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia để đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021, đồng thời công bố ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2020 của Trường. Chủ đề của Hội thảo cũng như của ấn phẩm thường niên năm nay là “Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: Ứng phó và vượt qua COVID-19, hướng tới phục hồi và phát triển”.

Hội thảo tổng kết toàn diện kinh tế Việt Nam năm 2020, đánh giá các chính sách ứng phó đối với đại dịch COVID-19 của Chính phủ trong năm 2020, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chuẩn bị những điều kiện cơ bản để phục hồi trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Với mục tiêu trên, Hội thảo sẽ tập trung vào các nội dung sau:

- Làm rõ bối cảnh quốc tế, tác động của COVID-19 đến kinh tế thế giới; nghiên cứu các chính sách đã được thực hiện trên thế giới, hiệu quả và những rủi ro đi kèm, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;

- Đánh giá diễn biến kinh tế Việt Nam năm 2020 và mức độ tác động của COVID-19 đến kinh tế Việt Nam thông qua các kênh khác nhau đến các khu vực chính của nền kinh tế (khu vực kinh tế thực, khu vực đối ngoại, khu vực tài chính tiền tệ, khu vực tài chính ngân sách...);

- Đánh giá các tác động tích cực và những tồn tại hạn chế của các chính sách hỗ trợ nền kinh tế để đối phó với COVID-19 đã thực hiện trong năm 2020, phân tích nguyên nhân của các tồn tại hạn chế;

- Phân tích và dự báo những cơ hội và thách thức trong năm 2021; đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2021;

- Quan điểm, định hướng chính sách và giải pháp cho năm 2021, nhằm mục tiêu vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, chuẩn bị phục hồi sau đại dịch và tiếp tục phát triển dài hạn.

Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 3/2021

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Thời gian nhận bài viết: Gửi toàn văn bài viết trước ngày 15/3/2021 tới địa chỉ email: hoanbh@neu.edu.vn

Thể thức trình bàyTheo Mẫu gửi kèm

Phản biện: Các bài viết sẽ được gửi phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo Quốc gia có chỉ số ISBN.

Rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của các học viên và nghiên cứu sinh.

Giấy mời viết bài HT KTVN 2021

Mẫu gửi bài Hội thảo KTVN 2021

Các tin khác