Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Tin tức Hoạt động

THÔNG BÁO: Mở thêm thời gian đăng ký lựa chọn học phần K28

THÔNG BÁO: Mở thêm thời gian đăng ký lựa chọn học phần K28

Thứ năm, ngày 12/09/2019

Căn cứ số lượng học viên đã đăng ký lựa chọn các học phần, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo:
Thông báo lịch thi K27 học kỳ 2

Thông báo lịch thi K27 học kỳ 2

Thứ sáu, ngày 29/03/2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo và kế hoạch sử dụng giảng đường của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi K27 học kỳ 2 như sau
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢNG ĐƯỜNG THI CỦA CAO HỌC K27 – HỌC KỲ 1

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢNG ĐƯỜNG THI CỦA CAO HỌC K27 – HỌC KỲ 1

Thứ bảy, ngày 23/03/2019

Căn cứ kế hoạch sử dụng giảng đường của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo điều chỉnh giảng đường thi của các lớp cao học khóa 27 – cuối tuần như sau: