Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Các mô hình đánh giá tác động của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả, năng suất các doanh nghiệp trong ngành chế biến, chế tạo Việt Nam Triệu Tất Đạt
Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM

TS. Cao Xuân Hòa

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

2 Tiếp cận entropy trong tối ưu hóa danh mục đầu tư - Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Thảo
Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Hoàng Đức Mạnh, TS. Vương Thị Thảo Bình

30/06/2024
3 Bất bình đẳng trong giáo dục và suất sinh lợi của giáo dục ở Việt Nam Lê Đức Hoàng
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

1. TS Nguyễn Mạnh Thế            

2.GS.TS Lê Quốc Hội

02/07/2024
4 Tác động của các yếu tố vĩ mô lên độ biến động ngắn hạn và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam - Tiếp cận từ mô hình toán kinh tế Nguyễn Thị Liên
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

04/04/2024
5 Hiện tượng bất thường kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Yến
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

TS. Hoàng Đức Mạnh

TS. Lê Đức Khánh

03/11/2022
6 Mô hình hóa cấu trúc kì hạn của lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm và một số hàm ý chính sách. Nguyễn Thanh Hà
Đại học Ngân hàng TP. HCM

PSG.TS. Phạm Thế Anh

01/11/2022
7 Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro - Tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số Đoàn Trọng Tuyến
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Nguyễn Thị Minh

18/08/2022
8 Sử dụng phương pháp mô hình hóa đánh giá tác động của chính sách giảm nghèo đến hộ gia đình người dân tộc thiểu số Phan Văn Cương
Viện Dân tộc (thuộc Ủy ban Dân tộc)

PGS.TS. Ngô Văn Thứ

19/07/2022
9 Hiệu quả phân bổ và một số mô hình đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp của Việt Nam Vũ Thị Huyền Trang
Trường Đại học Thương mại

GS. TS. Nguyễn Khắc Minh

31/05/2022
10 Tác động của quyền sử dụng đất nông nghiệp lên hiệu quả sản xuất nông nghiệp Việt Nam - Tiếp cận bằng các mô hình toán kinh tế Kiều Nguyệt Kim
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

14/04/2022
11 Sử dụng cách tiếp cận đối ngẫu dự báo cầu lao động của ngành chế biến thực phẩm: Tiếp cận từ phía doanh nghiệp Lâm Văn Sơn
Đại học Ngoại thương

TS. Cao Xuân Hòa

PGS.TS. Từ Thúy Anh

19/06/2021
12 Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế tại Hà Nội Lê Anh Đức
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Nguyễn Quang Dong

08/06/2021
13 Các mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của hạ tầng giao thông vận tải đến phát triển kinh tế tại Việt Nam Lê Thị Quỳnh Nhung
Học viện Ngân hàng

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

TS. Tống Thành Trung

15/06/2021
14 Các mô hình phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam Hoàng Mạnh Hùng
Đại học Quy Nhơn

GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

29/12/2020
15 Tác động của thương mại quốc tế đến vấn đề việc làm ở Việt Nam Phạm Ngọc Toàn
Viện Khoa học Lao động và Xã hội

PGS.TS. Phạm Thế Anh

14/12/2020
16 Sử dụng mô hình toán kinh tế nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau an toàn của người dân Việt Nam trong điều kiện thông tin không đối xứng Lê Thị Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Nguyễn Thị Minh

16/09/2020
17 Các mô hình phân tích một số chỉ tiêu giáo dục Việt Nam Hoàng Thanh Nghị
Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Điện biên

TS. Nguyễn Mạnh Thế

TS. Nguyễn Thị Hải Vân

06/10/2020
18

Giáo dục, y tế và ảnh hưởng tương tác của chúng lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nguyễn Mạnh Cường
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TS. Nguyễn Mạnh Thế

PGS.TS. Vũ Thanh Sơn

27/07/2020
19 Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: Nhìn từ góc độ ngành Trần Thị Hà
Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

GS.TS. Nguyễn Quang Dong

10/07/2020
20 Các mô hình toán kinh tế đánh giá suất sinh lời của giáo dục và vai trò phát tín hiệu của giáo dục sau phổ thông Việt Nam Lê Thái Sơn
Trường Đại học Sài Gòn
 PGS.TS Nguyễn Thị Minh 05/06/2020
21 Các mô hình toán kinh tế trong ước lượng chi phí khám chữa bệnh do Bảo hiểm y tế chi trả ở Việt Nam Phạm Thị Hồng Thắm
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS Giang Thanh Long 25/12/2019
22 Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn
ĐH Hàng hải Việt Nam
PGS.TS. Ngô Văn Thứ 26/11/2019
23 Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam Phùng Minh Đức
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 31/05/2019
24 Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam Nguyễn Thu Thủy
Học viện Tài chính

PGS.TS. Trần Trọng Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Văn Quý
 

07/11/2018
25 Phân tích và dự báo lạm phát cơ bản của Việt Nam bằng các mô hình kinh tế lượng Nguyễn Ngọc Quỳnh
Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Cao Văn

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
 

22/06/2018
26 Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất cư và lợi ích về thu nhập của hộ gia đình có người xuất cư Phạm Ngọc Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Cao Văn

PGS.TS. Lưu Bích Ngọc
 

30/05/2018
27 Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Đặng Huy Ngân
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Quang Dong 20/03/2018
28 Các mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu hội tụ thu thập, năng suất và vai trò lan tỏa không gian của FDI Phạm Anh Tuấn
Học viện Quân y

GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

30/01/2018
29 Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: Các yếu tố tác động và vai trò đối với tăng trưởng kinh tế Vũ Thị Thu Hương
ĐH Thương mại
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 25/09/2017
30 Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị Phạm Lệ Mỹ
Trường ĐH Khoa học Huế

PGS.TS. Trần Hùng Thao

PGS.TS. Trần Trọng Nguyên 

17/01/2017
31 Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010 Phan Tất Hiển
Trường ĐH Sài Gòn
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 15/12/2016
32 Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Nguyễn Thị Cẩm Vân
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 07/02/2015
33 Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam  Hồ Đắc Nghĩa
ĐH Nông lâm TPHCM
PGS.TS Ngô Văn Thứ 09/01/2015
34 Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam Hoàng Đức Mạnh
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Trần Trọng Nguyên  

 TS. Nguyễn Mạnh Thế

12/09/2014
35 Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam Nguyễn Minh Hải
Đại học Quang Trung
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 03/08/2014
36

Ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam 

Vũ Thị Minh Luận
Nhà Xuất bản

PGS.TS. Nguyễn Quang Dong

TS. Tôn Tích Quý
 

14/06/2010
37

Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi

Nguyễn Trọng Hòa
Học viện Tài chính

PGS.TS. Nguyễn Quang Dong

TS. Đào Quang Thông
 

23/12/2009
38

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế

Vương Thị Thảo Bình
ĐH Ngoại thương

PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn

PGS.TS. Hoàng Yến
 

23/12/2009
39

Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Bùi Duy Phú
Học viện Ngân hàng

GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

TS. Hà Huy Toàn
 

21/03/2009
40

Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định

Nguyễn Duy Thục
ĐH Quy Nhơn

PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn

TS. Trần Thái Ninh
 

25/10/2007
41

Hệ thống mô hình đánh giá sự phù hợp của quá trình phát triển dân số ở Việt Nam

Ngô Văn Thứ
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Hoàng Đình Tuấn

TS. Nguyễn Thế Hệ
 

28/08/2007
42

Mô hình lồng ghép dân số vào chương trình phát triển nguồn lao động ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Hải Vân
Bộ LĐ-TB-XH

GS.TS. Vũ Thiếu

TS. Nguyễn Văn Thiều
 

1997
43

Mô hình hoá toán học một số quá trình dân số và quan hệ Dân số– Kinh tế.

Doãn Mậu Diệp
Bộ LĐ-TB-XH

GS.TS. Trần Túc

TS. Nguyễn Đình Cử
 

1995
44

Hoàn thiện một số phương pháp dự báo nhu cầu vận tải và ứng dụng trong vận tải hành khách.

Cao Ngọc Châu
Bộ GTVT

GS.TS. Trần Túc

TS. Nguyễn Thế Hệ
 

1994
45

Phân tích hoạt động của nền kinh tế thị trường và tác động điều tiết của thuế.

Hoàng Đình Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Trần Túc

TS. Nguyễn Văn Sinh
 

1994
46

Vận dụng phương pháp phân tích hệ thống và mô hình hoá và nghiên cứu cơ chế kinh tế.

Cao Xuân Hoà
ĐH Thương mại

GS.TSKH. Vũ Thiếu

TS. Nguyễn Đức Vị
 

1994
47

Về một số phương pháp phân tích chuyên môn hoá sản xuất và phát triển kinh tế vùng.

Nguyễn Khắc Minh
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Trần Túc

TS. Nguyễn Văn Sinh
 

1990
48

Về một số phương pháp giải quy hoạch cỡ lớn và ứng dụng trong điều khiển kinh tế.

Vũ Thiếu
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Trần Túc 1979
49

Phương pháp giải một số bài toán phát triển và phân bố sản xuất ngành và ứng dụng.

Nguyễn Văn Thiều
Bộ LĐ-TB-XH
TS. Trần Túc 1979