Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến sinh kế hộ gia đình ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ Đỗ Thị Ngọc Thúy
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

PGS.TS. Vũ Thị Hoài Thu 

29/01/2024
2 Phát triển ngành sản xuất điện tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng bền vững Thipphavanh Southammavong
EDL (Electricite Du Laos)

PGS.TS. Lê Thu Hoa
TS. Trần Hồng Nguyên

01/08/2023
3 Nghiên cứu hiệu quả các mô hình nông nghiệp thông minh với khí hậu ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Lê Huy Huấn
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Đinh Đức Trường

TS. Trần Đại Nghĩa

12/04/2022
4 Đánh giá chi phí giảm phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Diệu Trinh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TS. Lê Thu Hoa

TS. Phạm Hoàng Mai
 

15/05/2019
5 Phát triển mô hình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi lợn quy mô trang trại : nghiên cứu tại vùng Đồng Bằng Sông Hồng Lê Thị Thoa
Tổng cục Năng lượng

PGS.TS. Lê Thu Hoa

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
 

13/03/2019
6 Tác động của tự do hóa thương mại tới ô nhiễm môi trường từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền
ĐH Ngoại thương

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

PGS.TS. Đinh Đức Trường

24/08/2018
7 Cơ sở khoa học và thực tiễn định giá nước tưới: Ứng dụng tại một số hệ thống thủy lợi thuộc lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình Bùi Thị Thu Hòa
Trường Đại học Thủy lợi

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

PGS.TS. Nguyễn Văn Chân
 

24/07/2018
8 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu điển hình ở thành phố Hà Nội Ngô Thanh Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Lê Thu Hoa

PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn
 

27/04/2018
9 Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng: Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước tại hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái Nguyễn Diệu Hằng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Mậu Dũng

PGS.TS. Lê Hà Thanh
 

31/03/2018
10 Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng Đoàn Hải Yến
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TS. Bùi Tất Thắng

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà

18/06/2016
11 Phát triển các khu đô thị mới theo hướng bền vững: nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội  Nguyễn Văn Cường
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

PGS.TS. Lê Thu Hoa

08/07/2015
12 Sinh kế bền vững vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nam Định Vũ Thị Hoài Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Trần Thọ Đạt            

TS. Nguyễn Thanh Hà

22/08/2013
13 Mô hình nghiên cứu tác động của mạng lưới  giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ Bùi Thị Hoàng Lan
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái    

TS. Lý Huy Tuấn

04/02/2013
14 Nghiên cứu các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất chè ở vùng Đông Bắc Bắc bộ theo hướng phát triển bền vững Tạ Thị Thanh Huyền
ĐH KT&QTKD Thái Nguyên

 PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh      

 PGS.TS. Trần Chí Thiện

18/01/2012
15

Đánh giá giá trị kinh tế phục vụ quản lý tài nguyên đất ngập nước - Áp dụng tại vùng đất ngập nước cửa sông Ba Lạt, tỉnh Nam Định

Đinh Đức Trường
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

PGS.TS. Lê Thu Hoa
 

11/02/2010
16 Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, lấy Hà Nội làm ví dụ Nguyễn Hữu Đoàn
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh 31/05/2009
17

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên quan điểm phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ - Việt Nam

Tạ Đình Thi
Bộ Tài nguyên và Môi trường

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh
 

21/10/2007
18

Mối quan hệ giữa phát triển có trọng điểm và phát triển toàn diện các vùng lãnh thổ nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH

Lê Thu Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Đặng Như Toàn

PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh
 

24/12/2003
19

Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An trong điều kiện đổi mới cơ chế kinh tế.

Đoàn Văn Nam
Sở Đối ngoại Nghệ An

PGS.TSKH. Đặng Như Toàn

TS. Hoàng Trần Củng
 

1996
20

Tác động của tăng trưởng dân số đến môi trường tự nhiên vùng Tây Nguyên.

Đỗ Tiến Dũng
Bộ LĐ - TB – XH

PGS. Trương Thiệp

TS. Nguyễn Đình Cử
 

1996
21

Các giải pháp chủ yếu khắc phục ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá đến môi trường đô thị Hà Nội.

Nguyễn Hữu Sùng
Sở Giao thông công chính Hà Nội

PGS.TSKH. Đặng Như Toàn

TSKH. Nguyễn Quang Thái
 

1995
22

Phân tích ảnh hưởng của phát triển Công nghiệp đến môi trường đô thị Hà Nội.

Trần Thanh Lâm
Sở Giao thông công chính Hà Nội

PGS.TSKH. Đặng Như Toàn

TS. Nguyễn Đắc Hy
 

1995
23

Áp dụng phương pháp mô phỏng để lựa chọn cơ cấu  sử dụng đất tối ưu vùng trung du (lấy ví dụ Vĩnh Phú Hà Bắc).

Lê Văn Nắp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TSKH. Đặng Như Toàn

TS. Nguyễn Văn Thiều
 

1994
24

Tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp vùng Tây Nguyên.

Hoàng Ngọc Phong
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TSKH. Đặng Như Toàn

TS. Ngô Doãn Vịnh
 

1994
25

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản vùng Đông Nam Bộ.

Vũ Tiến Lương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TSKH. Đặng Như Toàn

TSKH Nguyễn Quang Thái
 

1993
26

Cơ cấu khoa học của di dân và phân bố lại dân cư ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Trịnh Khắc Thẩm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TSKH. Đặng Như Toàn

TS. Ngô Doãn Vịnh
 

1993
27

Những định hướng chủ yếu của tổ chức không gian kinh tế vùng Nam Bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Trần Văn Thông
ĐH Kinh tế Tp. HCM

TS. Nguyễn Thị Minh Trang

TS. Đặng Văn Phan

 

 

1993
28

Vận dụng cơ sở phương pháp luận của lý thuyết tổng thể tổ hợp lãnh thổ sản xuất vào nghiên cứu cơ cấu sản xuất của vùng kinh tế hành chính tỉnh ở Việt Nam.

Ngô Doãn Vịnh
Viện Chiến lược

TS. Đặng Như Toàn

TS. Trịnh Đình Bàng
 

1988
29

Ảnh hưởng của giao thông vận tải đến sự hình thành và phát triển các vùng kinh tế của Việt Nam. 

Nguyễn Quang Vinh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TS. Đặng Như Toàn

TS. Trịnh Đình Bàng
 

1988
30

Một số vấn đề phương pháp luận quy hoạch vùng nông nghiệp.

Hoàng Trần Củng
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Trịnh Đình Bàng 1984