Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Tác động của các nhân tố đến năng suất lao động của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam Đàm Đình Mạnh
ĐH Quy Nhơn

PGS.TS. Bùi Đức Triệu

2 Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu thống kê nhà ở xã hội tại Việt Nam Nguyễn Thị Việt Nga
Bộ Xây dựng

PGS.TS. Trần Thị Bích

15/08/2023
3 Đo lường năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong nông nghiệp Việt Nam Lê Hoàng Minh Nguyệt
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Trần Thị Bích

23/06/2023
4 Nghiên cứu thống kê ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở miền Bắc Việt Nam Nguyễn Đăng Khoa
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Trần Thị Kim Thu

17/04/2023
5 Xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam Trần Thị Ngọc Tú
Khoa Kế toán - Kiểm toán, Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Bùi Đức Triệu

10/03/2023
6 Nghiên cứu thống kê chia sẻ chi phí đào tạo đại học ở Việt Nam Hoàng Thanh Huyền
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Trần Thị Kim Thu

TS. Bùi Hồng Quang

28/01/2022
7 Nghiên cứu thống kê đánh giá tác động của tiến bộ công nghệ vào tăng năng suất lao động. Nguyễn Thị Lê Hoa
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng

PGS.TS. Bùi Đức Triệu

PGS.TS. Tăng Văn Khiên

12/03/2021
8 Đánh giá sự tín nhiệm qua chỉ số tổng hợp phẩm chất người lãnh đạo trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam Nguyễn Trí Duy
Tổng cục Thống kê

PGS.TS. Trần Thị Bích

10/07/2020
9 Xây dựng chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Việt Nam Hoàng Thị Thanh Hà
Tổng cục Thống kê
PGS.TS. Trần Thị Bích; PGS.TS. Trần Quang Tiến 16/07/2019
10 Phương pháp thống kê nghiên cứu chất lượng dịch vụ khách sạn ở Việt Nam Cao Quốc Quang
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Phan Công Nghĩa 14/06/2019
11 Nghiên cứu thống kê tác động của các nhân tố đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ - Trường hợp tỉnh Bắc Ninh Trần Hồng Nhạn
Trường Cao đẳng Thống kê

GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm

10/06/2019
12 Phương pháp xây dựng và tính chỉ số tổng hợp đánh giá chất lượng cuộc sống ở Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Thị Kim Thu 29/03/2019
13 Phương pháp thống kê nghiên cứu khách du lịch nội địa ở Việt Nam Trần Thị Nga
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Trần Thị Kim Thu

TS. Trương Sỹ Vinh
 

26/03/2019
14 Xây dựng chỉ tiêu tổng hợp đo lường chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Đỗ Văn Huân
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Thị Kim Thu 12/07/2018
15 Nghiên cứu kỹ thuật thu thập thông tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu điều tra về các chủ đề nhạy cảm ở Việt Nam Vũ Thị Thu Thủy
Tổng cục Thống kê

PGS.TS. Trần Thị Kim Thu  

PGS.TS. Lưu Bích Ngọc

05/07/2017
16 Nghiên cứu thống kê tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Nguyễn Thị Hương
Tổng cục Thống kê
GS.TS. Phan Công Nghĩa 06/02/2017
17 Phương pháp thống kê tổng sản phẩm trong nước (GDP xanh) ở Việt Nam Đinh Thị Thúy Phương
Viện Khoa học Thống kê

PGS.TS. Bùi Đức Triệu

PGS.TS. Tăng Văn Khiên

06/11/2016
18 Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố (Minh họa tại Thừa Thiên Huế) Phan Thị Thu Hương
Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

PGS.TS. Trần Thị Kim Thu

PGS.TS. Phạm Trung Lương

12/10/2016
19 Nghiên cứu thống kê cơ cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-2012 Trần Thị Thanh Hương
Học viện Ngân hàng
GS.TS. Phan Công Nghĩa 23/07/2016
20 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam Nguyễn Thị Huệ
Trường Cao đẳng Thống kê
PGS.TS. Phạm Đại Đồng 27/05/2016
21 Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp thống kê trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam – Minh họa qua nghiên cứu cụ thể tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Phạm Thị Mai Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Trần Thị Kim Thu           

TS. Trần Thị Bích

16/10/2015
22 Hoàn thiện phương pháp tính và phân tích giá trị gia tăng ngành vận tải Việt Nam Chu Thị Bích Ngọc
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Bùi Đức Triệu   

GS.TS. Phan Công Nghĩa

09/12/2014
23 Nghiên cứu thống kê đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam Nguyễn Minh Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm         

PGS.TS. Bùi Đức Triệu

09/01/2014
24 Phương pháp thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động của các Đoàn kinh tế quốc phòng (minh họa qua số liệu của Đoàn kinh tế quốc phòng 327 - Quân khu 3) Vũ Văn Tùng
Học viện Hậu cần

GS.TS. Phan Công Nghĩa

PGS.TS. Nguyễn Công Nhự

17/12/2012
25 Phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam Nguyễn Lê Anh
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS. BÙI ĐỨC TRIỆU    

PGS.TS. BÙI HUY THẢO

14/10/2012
26 Nghiên cứu thống kê tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Nhung
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Bùi Huy Thảo 

PGS.TS. Trần Thị Kim Thu

21/10/2011
27

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Nguyễn Trọng Hải
ĐH Ngoại thương

GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm

PGS.TS. Bùi Huy Thảo
 

05/12/2008
28

Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam

Trần Phương Lan
Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Phan Công Nghĩa

PGS.TS. Trần Thị Kim Thu
 

12/11/2008
29

Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh

Nguyễn Bích Lâm
Tổng cục Thống kê

PGS.TS. Bùi Huy Thảo

TS. Bùi Đức Triệu
 

20/08/2008
30

Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam

Phạm Đăng Quyết
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PGS.TS. Nguyễn Công Nhự

PGS.TS. Phan Công Nghĩa
 

23/02/2008
31

Phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình giáo dục đào tạo ở các trường sỹ quan quân đội

Nguyễn Hữu Huệ
Học viện Hậu cần

PGS.TS. Trần Thị Kim Thu

PGS.TS. Trần Ngọc Phác
 

18/01/2008
32

Nghiên cứu thống kê hiệu quả kinh tế vốn đầu tư cơ bản trong ngành dầu khí Việt Nam

Trần Thị Hòa
Trường Trung học Kinh tế Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Bá Thạc

TS. Nguyễn Văn Định
 

01/11/2006
33

Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam

Lê Dân

PGS.TS. Phan Công Nghĩa

TS. Trần Thị Kim Thu
 

16/04/2004
34

Nghiên cứu thống kê biến động chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) (Thể nghiệm thực tế ở thành phố Đà Nẵng). 

Trần Phước Trữ

PGS.TS. Bùi Huy Thảo

PGS.TS. Phan Công Nghĩa
 

20/03/2004
35

Vận dụng một số phương pháp thống kê để nghiên cứu các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức sinh ở Việt Nam

Phạm Đại Đồng
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Trần Ngọc Phác

PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm
 

15/10/2003
36

Nghiên cứu thống kê tình hình phát triển giáo dục đào tạo ở Việt Nam.

Hoàng Huy Cường
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Đinh Kim Hải

PGS.TS. Tô Phi Phượng
 

15/12/2001
37

Nghiên cứu thống kê thu nhập của lao động trong ngành dệt may.

Phạm Thị Liên
Đại học Công đoàn

PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm

TS. Nguyễn Công Nhự
 

06/10/2001
38

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tai nạn lao động ở Việt Nam.

Tống Thị Minh
Bộ LĐ - TB - XH

PGS.TS. Hồ Sĩ Sà

PGS.TS. Bùi Huy Thảo
 

04/07/2001
39

Nghiên cứu thống kê hiện trạng và hiệu quả xây dựng nhà ở đô thị.

Nguyễn Hồng Danh
Tổng cục thống kê

PGS.TS. Đỗ Văn Điển

TS. Nguyễn Bá Thạc
 

31/12/1999
40

Hoàn thiện một số phương pháp thống kê phân tích tình hình đấu tranh tội phạm kinh tế ở Việt Nam.

Nguyễn Xuân Lý
Bộ Công an

PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm

PGS.TS. Nguyễn Đình Hương
 

1997
41

Vận dụng phương pháp chọn mẫu thống kê trong đánh giá hiệu lực điều trị của thuốc trên lâm sàng.

Nguyễn Hồ
Bộ Y tế

PGS.TS. Nguyễn Cao Thường

PGS.TS. Tô Phi Phượng
 

1997
42

Hoàn thiện các phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp quốc phòng.

Lê Văn Đồng
Cục Tài chính Bộ Quốc phòng

PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm

TS. Bùi Huy Thảo 
 

1995
43

Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê tin học hoá phục vụ quản lý doanh  nghiệp Việt Nam.

Trương Văn Tú
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Cao Thường

PGS.TS. Tô Phi Phượng
 

1995
44

Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê tin học hoá phục vụ quản lý kinh doanh ở các doanh nghiệp vận tải ô tô.

Nguyễn Thị Nguyệt Bích
ĐH Giao thông vận tải

PGS.TS. Tô Phi Phượng

PGS.TS. Nguyễn Cao Thường
 

1995
45

Hoàn thiện phương pháp thống kê phân tích thu nhập của hộ gia đình nông dân Việt Nam.

Nguyễn Hải
Tổng Cục Thống kê

PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm

TS. Phan Công Nghĩa
 

1995
46

Phương pháp tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (CDP) theo SNA ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Chỉnh
Tổng cục Thống kê

PGS.TS. Hồ Sĩ Sà

TS. Bùi Huy Thảo
 

1994
47

Một số vấn đề phương pháp luận chọn mẫu theo nhiều tiêu thức.

Vũ Mạnh Hà
Tổng cục Thống kê

TS. Tô Phi Phượng

TS. Kim Ngọc Huynh
 

1994
48

Phương pháp thống kê nghiên cứu thị trường.

Trần Thị Kim Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Cao Thường

TS. Tô Hải
 

1994
49

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, đánh giá hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp.

Lê Thanh Cường
ĐH Ngoại thương

PGS.TS. Hồ Sĩ Sà

PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm
 

1994
50

Sử dụng phương pháp thống kê nghiên cứu chất lượng sản phẩm công nghiệp.

Vũ Văn Diện
Tổng Cục đo lường chất lượng

PGS.TS. Hồ Sĩ Sà

TS. Phan Công Nghĩa
 

1994
51

Phương pháp so sánh quốc tế các chỉ tiêu giá trị chủ yếu.

Nguyễn Quán
Tổng cục Thống kê

PGS.TS. Hồ Sĩ Sà

TS. Bùi Huy Thảo
 

1994
52

Phương pháp xác định, phân tích và dự đoán hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội.

Nguyễn Trần Quế
Tổng Cục Thống kê

TS. Hồ Sĩ Sà

TS. Phạm Ngọc Kiểm
 

1993
53

Sử dụng một số phương pháp thống kê trong nghiên cứu thị trường sản phẩm của doanh nghiệp.

Nguyễn Cao Văn
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Bùi Huy Thảo

PGS.TS. Hồ Sĩ Sà
 

1993
54

Ứng dụng một số phương pháp thống kê trong nghiên cứu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

Mạc Văn Tiến
Bộ LĐ - TB - XH

PGS.TS. Hồ Sĩ Sà

PGS.TS. Nguyễn Cao Thường
 

1993
55

Nghiên cứu thống kê hiệu quả kinh tế trong sản xuất công nghiêp.

Nguyễn Văn Định
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Hữu Tri

TS. Phạm Ngọc Kiểm
 

1993
56

Phương pháp thống kê xác định năng lực sản xuất và phân tích trình độ sử dụng năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng.

Phạm Quang Minh
Bộ Giao thông Vận tải

TS. Nguyễn Ngọc Mai

TS. Nguyễn Đình Hương
 

1993
57

Phương pháp tiếp cận và xây dựng mô hình nghiên cứu phân tích thống kê.

Trần Thái Ninh
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Cao Thường

TS. Hồ Sĩ Sà
 

1993
58

Phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả kinh tế vốn đầu tư cơ bản trong ngành kinh tế lâm nghiệp.

Châu Văn Luận
Cục thống kê Khánh Hoà

TS. Nguyễn Đình Hương

TS.  Đỗ Văn Điển
 

1992
59

Phương pháp chọn mẫu thống kê trong kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành công nghiệp dược Việt Nam.

Hoàng Yến
Bộ Y tế

TS. Nguyễn Cao Thường

TS. Trần Ngọc Phác
 

1992
60

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế xác định mức khoán sản xuất kinh doanh vận tải trong các xí nghiệp vận tải ô tô quốc doanh.

Nguyễn Thị Thiềng
ĐH Kinh tế Quốc Dân

TS. Nguyễn Thiệp

TS. Tô Phi Phượng
 

1992
61

Nghiên cứu thống kê xác định cơ cấu bữa ăn hợp lý của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Dương Thanh Dung
Bộ Y tế

TS. Đinh Kim Hải

TS. Kim Ngọc Huynh
 

1992
62

Hệ thống chỉ tiêu thông tin phục vụ quản lý kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp.

Nguyễn Công Nhự
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Thiệp

TS. Nguyễn Cao Thường
 

1992
63

Một số vấn đề về phương pháp thống kê xác định và phân tích hiệu quả kinh tế của ngành điện ảnh.

Nguyễn Thị Điển
Bộ Văn hóa

TS. Nguyễn Cao Thường

TS. Đinh Kim Hải
 

1991
64

Phương pháp thống kê nghiên cứu nhu cầu hàng tiêu dùng của dân cư (Vận dụng với hàng lương thực thực phẩm).

Trần Thọ Đạt
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Thiệp

TS. Tô Đăng Hải
 

1991
65

Vận dụng phương pháp mẫu trong nghiên cứu dân số.

Nguyễn Minh Thắng
Tổng Cục Thống kê

TS. Tô Đăng Hải

TS. Kim Ngọc Huynh
 

1990
66

Xác định và phân tích kết quả sản xuất khai thác gỗ tròn ở Việt Nam.

Nguyễn Tiến Phú
Bộ Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Thiệp

TS. Trương Văn Phúc
 

1989
67

Xác định hiệu quả lao động trong xí nghiệp thương nghiệp.

Trương Đình Hẹ
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Vũ Đình Bách

TS. Nguyễn Thiệp
 

1988
68

Lý luận chọn mẫu với xác suất không đều và một số ứng dụng và điều tra kinh tế và điều tra xã hội.

Nguyễn Lam Sơn
Tổng cục Thống kê

TS. Kim Ngọc Huynh

TS. Tô Đăng Hải
 

1988
69

Dự đoán thống kê ngắn hạn và vận dụng trong thống kê.

Trần Văn Tùng
Tổng cục Thống kê

TS. Nguyễn Hữu Hoè

TS. Trần Ngọc Phác
 

1988
70

Phương pháp thống kê đánh giá trình độ tổ chức quản lý của xí nghiệp xây lắp.

Vũ Thu Giang
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Xuân Khương

TS. Nguyễn Ngọc Mai
 

1988
71

Thống kê nghiên cứu thâm canh nông nghiệp ngành trồng trọt.

Phùng Chí Hiền
Tổng Cục Thống kê

TS. Lê Văn Toàn

TS. Nguyễn Hữu Tri
 

1987
72

Phương pháp thống kê xác định tổng mức bán lẻ và khối lượng bán lẻ một số mặt hàng chủ yếu trên thị trường không có tổ chức ở nước ta.

Lý Minh Khải
Tổng Cục thống kê

TS. Trần Minh Tuấn

TS. Vũ Đình Bách
 

1987
73

Phương pháp nghiên cứu thống kê năng lực sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp.

Nguyễn Năng Phúc
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Thiệp

TS. Nguyễn Bá Thạc
 

1987
74

Hoàn thiện phương pháp thống kê chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng của ngành thương nghiệp Việt Nam.

Bùi Huy Thảo
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Vũ Đình Bách

TS. Hồ Sĩ Sà
 

1987
75

Vận dụng lý thuyết chọn mẫu trong điều tra năng suất lúa ở Việt Nam.

Nguyễn Xuân Năm
Cục thống kê Hải Phòng

TS. Nguyễn Hưu Tri

TS. Đinh Kim Hải
 

1987
76

Hoàn thiện phương pháp phân tích thống kê mối liên hệ kinh tế giữa đơn vị cung ứng và đơn vị tiêu dùng vật tư kỹ thuật.

Lê Trần Hảo
Đại học Thương mại

TS. Vũ Đình Bách

TS. Nguyễn Thiệp
 

1986
77

Điều tra chọn mẫu và sự vận dụng trong thống kê Việt Nam.

Tô Phi Phượng
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Hữu Hoè

TS. Đinh Kim Hải
 

1985
78

Nghiên cứu thống kê mức năng suất lao động ngành sản xuất công nghiệp.

Nguyễn Thị Thanh
Tổng cục Thống kê

TS. Nguyễn Cao Thường

TS. Nguyễn Bá Thạc
 

1985
79

Hoàn thiện phương pháp luận thống kê khối lượng sản phẩm xây dựng.

Trần Duy Thanh
ĐH Tài chính Kế toán

TS. Vũ Bá Đường

TS. Nguyễn Ngọc Mai
 

1985
80

Một số vấn đề phương pháp luận xây dựng tổng thể mẫu điều tra ngân sách gia đình nông dân tập thể ở VN

Chu Thế Mưu
Tổng Cục Thống kê

TS. Vũ Đình Bách

TS. Nguyễn Hữu Hoè
 

1984
81

Phương pháp luận nghiên cứu thống kê, khả năng tiềm tàng trong việc sử dụng các yếu tố sản xuất của xí nghiệp công nghiệp.

Đào Nguyên Vịnh
Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng

TS. Nguyễn Thiệp

TS. Nguyễn Lực
 

1983
82

Một số vấn đề phương pháp luận dự đoán dân số và lao động của địa phương.

Trần Đức Thịnh
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Hữu Hoè

TS. Đỗ Văn Điển
 

1983
83

Một số vấn đề về vận dụng phương pháp chỉ số cho phân tích thống kê nông nghiệp

Nguyễn Cao Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Trần Trường

TS. Nguyễn Hữu Hoè
 

1977
84

( Thống kê xây dựng cơ bản)

Nguyễn Xuân Khương
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Vũ Bá Đường 1977