Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Tác động của đa dạng hóa xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm từ các nước đang phát triển An Như Hưng
Khoa Kinh tế, Học viện Ngân hàng

GS.TS. Tô Trung Thành

PGS.TS. Hoàng Yến

31/07/2024
2 Bất bình đẳng trong sử dụng dịch vụ y tế ở người cao tuổi Việt Nam Đoàn Ngọc Thủy Tiên
Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Hà Quỳnh Hoa

GS. TS. Giang Thanh Long

30/07/2024
3 Tác động của công đoàn đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam Nguyễn Thanh Thảo
Đại học Mỏ- Địa chất

PGS.TS. Hồ Đình Bảo

TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

29/07/2024
4 Các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất sống sót của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Phạm Xuân Nam
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Tô Trung Thành

18/10/2023
5 Đánh giá các yếu tố tác động đến tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa Việt Nam Nguyễn Quỳnh Trang
Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

GS.TS. Tô Trung Thành

16/10/2023
6 Các nhân tố tác động tới cầu du lịch quốc tế đến Việt Nam Phạm Thị Thanh Huyền
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

11/05/2023
7 Các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh cơ cấu lại hệ thống các NHTM Việt Nam Hồ Hải Yến
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

PGS.TS. Tô Trung Thành

01/11/2022
8 Phân tích các nhân tố tác động tới cầu y tế ở Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết
Đại học Thăng Long

PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

12/07/2022
9 Ảnh hưởng của giới tính giám đốc đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam Hoàng Thanh Tuyền
Đại học Công đoàn

TS. Nguyễn Việt Cường

TS. Trần Quang Tuyến

19/04/2022
10 Mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành xây dựng tại Việt Nam Trần Thị Thúy Hằng
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Vũ Thành Hưng

PGS.TS. Hà Quỳnh Hoa

15/12/2021
11 Năng suất lao động và các nhân tố tác động đến năng suất lao động ngành công nghiệp thực phẩm ở Việt Nam Cao Hoàng Long
Viện Năng suất Việt Nam

PGS.TS. Hoàng Yến

30/06/2021
12 Tác động của chất lượng thể chế đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Lê Thị Hồng Thúy
Học viện Tài chính

PGS.TS. Hồ Đình Bảo

29/06/2021
13 Phân tích các nhân tố quyết định sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam Đỗ Thị Thu
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Giang Thanh Long

18/06/2021
14 Phân bổ không đúng các nguồn lực, tái phân bổ và tăng trưởng năng suất tại các doanh nghiệp ngành chế tác Việt Nam Nguyễn Thị Phương
Đại học Thăng Long

 GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

11/07/2020
15 Tác động của tự do hóa thương mại đến kinh tế Việt Nam Lê Thị Kim Chung
ĐH Thăng Long
 PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng 30/06/2020
16 Phân tích tính bao trùm trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2004-2016 Trần Thị Lan Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Văn Công

24/06/2020
17 Tác động của xuất khẩu lên năng suất của các doanh nghiệp ở Việt Nam Nguyễn Ánh Tuyết
Trường ĐH Thủy Lợi
PGS.TS. Hà Quỳnh Hoa 08/05/2020
18 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn các tỉnh khu vực duyên hải Trung Bộ Phạm Việt Bình
Trường Đại học Điện lực

 PGS.TS. Đặng Hoàng Linh

  GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn

27/03/2020
19 Tác động của di cư trong nước đến giảm nghèo ở Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Thu
Học viện Ngân hàng

GS.TS. Lê Quốc Hội

19/02/2020
20 Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Nhâm
ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

PGS.TS. Tô Trung Thành

PGS.TS. Trần Trọng Nguyên

12/12/2019
21 Tác động của lan tỏa công nghệ đến hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam Phùng Mai Lan
Trường Đại học Thủy lợi
GS.TS Nguyễn Khắc Minh 05/12/2019
22 Tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới biến động kinh tế vĩ mô ở Việt Nam Trịnh Quốc Tuy
Công ty Cổ phần Trịnh Gia Việt Nam và những người bạn (TGFC)

PGS.TS. Lê Quốc Hội

PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng

04/10/2019
23 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân vãng lai của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Phạm Cao Bằng
Công ty CP Chăn nuôi Mavin

PGS.TS Tô Trung Thành

 TS Đinh Thiện Đức

22/07/2019
24 Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN+3 và những gợi ý chính sách cho Việt Nam. Hồ Hoàng Lan
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Hồ Đình Bảo 17/06/2019
25 Tác động của tăng trưởng kinh tế theo ngành đến giảm nghèo ở Việt Nam Phạm Thu Hằng
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Lê Quốc Hội

PGS.TS. Hà Quỳnh Hoa
 

28/01/2019
26 Tác động của di cư nội địa tới đời sống người cao tuổi ở Việt Nam Trần Thị Trúc
Học viện Chính sách và Phát triển
PGS.TS. Giang Thanh Long 08/01/2019
27 Tác động của cấu trúc vốn tới hoạt động của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Đặng Tài An Trang
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

PGS.TS. Vũ Kim Dũng

PGS.TS. Phạm Thế Anh
 

01/11/2018
28 Phân tích kênh tín dụng ngân hàng trong cơ chế truyền dẫn tiền tệ ở Việt Nam: Tiếp cận bằng mô hình VECM Đỗ Khắc Hưởng
Học viện Tài chính

PGS.TS. Vũ Kim Dũng

PGS.TS. Tô Trung Thành
 

12/04/2018
29 Đo lường và phân tích mức độ tổn thương của hộ gia đình và doanh nghiệp khi xuất hiện các cú sốc bất lợi Nguyễn Việt Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS Nguyễn Khắc Minh

TS. Lê Xuân Nghĩa
 

05/07/2017
30 Ảnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam Chu Thị Mai Phương
ĐH Ngoại thương Hà Nội

 PGS.TS Phạm Thế Anh      

 PGS. TS Từ Thúy Anh

31/05/2017
31 Phân tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Nguyễn Quang Hiệp
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

 PGS.TS Nguyễn Văn Công    

 PGS.TS Nguyễn Việt Hùng

16/04/2016
32 Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay Đoàn Việt Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Văn Minh

PGS.TS. Tô Trung Thành

23/04/2015
33 Tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Hoàng Thủy Yến
Bộ Tài chính

PGS.TS. Nguyễn Văn Công  

 PGS.TS. Lê Quốc Hội

09/02/2015
34 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cầu đào tạo từ xa tại Việt Nam Đặng Văn Dân
Viện Đại học Mở Hà Nội

PGS.TS  Vũ Kim Dũng 

 PGS.TS. Tô Trung Thành

28/04/2014
35 Hoàn thiện chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Đồng Thị Hà
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Văn Minh 04/01/2014
36 Tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Bùi Thị Minh Tiệp
Trường Đại học Hải Phòng

PGS.TS. Nguyễn Văn Công 

TS. Giang Thanh Long   

06/07/2012
37 Nghiên cứu tính kinh tế theo quy mô (Economies of scale) của các doanh nghiệp may Việt Nam Hoàng Thị Thúy Nga
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS TS Vũ Kim Dũng   

PGS TS Phạm Văn Minh

29/12/2011
38 Phát huy vai trò của nhà nước trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Lê Quang Mạnh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TS VŨ KIM DŨNG       

 PGS.TS. PHẠM VĂN MINH

22/07/2011
39 Vai trò của nhà nước trong việc phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam Bùi Văn Thạch
UBND Tỉnh Bình Phước

GS.TS. Nguyễn Văn Thường

PGS.TS. Nguyễn Văn Công

25/09/2010
40

Cầu tiền và hệ quả đối với chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Hà Quỳnh Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Trần Thọ Đạt

TS. Phạm Thị Thu
 

25/07/2008
41

Xác định hàm cầu nhập khẩu vật tư nông nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (lấy ví dụ phân bón urê)

Nguyễn Thế Hòa
ĐH Thủy lợi

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh

PGS.TS. Hoàng Yến
 

24/06/2008
42

Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam

Hồ Thị Hải Yến
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Văn Công

PGS.TS. Hoàng Yến
 

21/06/2008
43

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nguyễn Việt Hùng
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

TS. Lê Xuân Nghĩa
 

11/04/2008
44

Đổi mới quản lý nhà nước đối với sự phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngô Tuấn Anh
Tổng Công ty Viễn thông

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh

GS.TS. Đàm Văn Nhuệ
 

17/08/2007
45

Hoàn thiện hệ thống tài chính nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2006-2010

Trần Đình Toàn
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Vũ Đình Bách

PGS.TS. Nguyễn Văn Công
 

27/06/2005
46

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn của các tổ chức tín dụng tới các hộ nông dân vùng miền núi phía bắc Việt Nam

Nguyễn Vũ Bình
Ngân hàng Thương mại CP Nhà Hà Nội

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh

PGS.TS. Phạm Kim San
 

09/04/2005
47

Giải pháp điều hành lãi suất trên cơ sở vận dụng quy luật cung cầu nhằm phát triển hoạt động kinh doanh ở Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hà

PGS.TS. Nguyễn Đình Hương

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh
 

13/05/2004
48

Phương hướng và biện pháp xây dựng, lựa chọn chiến lược sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện nay

Phạm Văn Minh
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TSKH. Ngô Đình Giao

GS.TS. Nguyễn Đình Hương
 

28/07/2002
49

Những phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế công nghiệp

Vũ Kim Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TSKH. Ngô Đình Giao 09/06/2002
50

Vận dụng mô hình phân tích chính sách tỷ giá ở Việt Nam.

Dương Thị Thanh Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Vũ Thu Giang

GS.TS. Vũ Đình Bách
 

01/06/2002
51

Một số biện pháp nhằm phát huy vai trò của nhà nước trong quản lý cầu về nhập khẩu của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Cao Thúy Xiêm
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TSKH. Ngô Đình Giao

PGS.TS. Đồng Xuân Ninh
 

2002
52

Hoàn thiện chính sách và giải pháp nhằm hoạt động lao động sản xuất trong các trường Đại học ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Tơ
Bộ Giáo dục và Đào tạo

GS.TS. Vũ Đình Bách

PGS.TS. Vũ Thu Giang
 

29/12/2001
53

Hoàn thiện chính sách và cơ chế lãi suất trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Quang
Tổng cục Hàng không

GS.TSKH. Ngô Đình Giao 

PGS.TS. Đàm Văn Nhuệ
 

16/07/2001
54

Phương pháp phân tích và quản trị chi phí kinh doanh ở các doanh nghiệp công nghiệp trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. 

Nguyễn Ngọc Huyền
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TSKH. Ngô Đình Giao  26/07/2000
55

Những phương hướng và biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản phẩm truyền hình cho phù hợp với cung cầu truyền hình ở Việt nam hiện nay.

Đinh Quang Hưng
Đài Truyền hình Việt Nam

GS.TSKH. Ngô Đình Giao

TS. Đàm Văn Nhuệ
 

1996
56

Những biện pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh doanh và phục vụ của các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông trong nền kinh tế thị trường ở VN.

Cao Thị Thiên Thu
Tổng cục Bưu điện

GS.TSKH. Ngô Đình Giao 

TS. Nguyễn Xuân Vinh
 

1996
57

Hoàn thiện cơ chế tổ chức và quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài ở Việt Nam.

Nguyễn Chí Dũng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TS. Vũ Thu Giang

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mai
 

1996
58

Cơ chế quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Nguyễn Hải Hữu
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 1995
59

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong nền kinh tế thị trường ở thành phố Hải Phòng.

Trần Sáng
Ban Kinh tế TP Hải Phòng

GS.TSKH. Ngô Đình Giao 

PGS.TS. Nguyễn Đình Phan
 

1995
60

Đổi mới vai trò quản lý của nhà nước về kinh tế ở tỉnh Ninh Bình cho phù hợp với nền kinh tế  thị trường ở Việt Nam. 

Trịnh Quang Hảo
Sở Du lịch Ninh Bình
GS.TSKH. Ngô Đình Giao  1995
61

Hoàn thiện chính sách và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.

Hoàng Văn Huấn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

GS.TS. Vũ Đình Bách

PGS.TS. Nguyễn Đình Hương
 

1995
62

Đổi mới quản lý Nhà nước về nghiên cứu triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

Hồ Mỹ Duệ
Văn phòng Chính phủ
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 1994
63

Mở rộng mạng lưới truyền hình quốc gia cho phù hợp với cung cầu về truyền hình ở Việt Nam hiện nay.

Thái Minh Tần
Đài Truyền hình Việt Nam

GS.TSKH. Ngô Đình Giao

TS. Trần Chí Thành
 

1994
64

Đổi mới quản lý tiền lương ở các doanh nghiệp Nhà nước ngành công nghiệp nhẹ cho phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động. 

Ngô Văn Quế
Bộ Công nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Đình Hương

PGS. Nguyễn Tri

1993