Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành dầu khí ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Linh
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Nam Phương
TS. Tống Quốc Trường

12/07/2023
2 Quản lý hoạt động cho vay lại vốn ODA tại Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn
Văn phòng Ngân hàng Phát triển Việt Nam

TS. Trần Khánh Hưng

PGS.TS. Hồ Đình Bảo

25/02/2023
3 Cải cách quản lý chi ngân sách nhà nước với việc thực hiện mục tiêu chính sách tài khóa ở Việt Nam Hoàng Xuân Nam
Bộ Tài chính

TS. Trần Khánh Hưng
TS. Phạm Huy Vinh

03/11/2022
4 Chất lượng công chức quản lý kinh tế cấp tỉnh tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng Nguyễn Trọng Bình
Sở Nội vụ, Tỉnh Bắc Ninh

GS.TS. Hoàng Văn Hoa

08/08/2022
5 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam Đỗ Quỳnh Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Lê Quốc Hội

18/12/2021
6 Nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp ở một số nước châu Á – Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam Trần Hoài Nam
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

TS. Trần Khánh Hưng

TS. Lê Tố Hoa

07/08/2021
7 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng Vũ Thị Vân Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Hoàng Văn Hoa

24/07/2021
8 Chính sách phát triển nông nghiệp Trung Quốc sau khi gia nhập WTO: Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam Nguyễn Thị Vi
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Bùi Văn Hưng

TS. Ngô Tuấn Anh

05/01/2021
9 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN Trần Lan Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân

 PGS.TS. Lê Quốc Hội

 TS. Lê Tố Hoa

06/06/2019
10 Tác động của các hiệp định thương mại đến xuất khẩu gạo của Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trường ĐH Thủy lợi

GS.TS. Hoàng Văn Hoa

PGS.TS. Hồ Đình Bảo
 

23/04/2019
11 Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Ninh Bình từ năm 1992 đến nay: Kinh nghiệm và Giải pháp Nguyễn Chí Bính
Viện Đại học Mở Hà Nội

 PGS.TS. Phạm Thị Quý

 PGS.TS. Lê Quốc Hội

01/10/2014
12 Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam  Lê Thanh Bình
Bộ Khoa học và Công nghệ

 PGS.TS. Ngô Xuân Bình

PGS. TS. Lê Ngọc Tòng

17/12/2010
13 Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp  Nguyễn Đức Tuyên
Kho bạc Nhà nước
GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 24/01/2010
14

Hoạt động của Công ty Tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Kinh nghiệm và Giải pháp

Tống Quốc Trường
Công ty CP Tài chính Dầu khí

GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

TS. Nguyễn Tiến Dũng
 

04/10/2009
15

Vai trò của Nhà nước trong quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Malaysia, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam 

Trần Tuấn Linh
Công ty CP Sông Đà 10

PGS.TS. Hoàng Văn Hoa

TS. Phạm Huy Vinh
 

24/09/2009
16

Vai trò của Nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961-2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam

Trần Khánh Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Hoàng Văn Hoa

TS. Phạm Thái Quốc
 

24/05/2009
17

Quá trình phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở Tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003 - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Mẫn Bá Đạt
Sở Tài chính Bắc Ninh

GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

TS. Phạm Huy Vinh
 

24/05/2009
18

Quá trình hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003 - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Nguyễn Như Chung
Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

TS. Phạm Huy Vinh
 

25/04/2009
19

Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam 

Nguyễn Tiến Cơi
Công ty Bảo Việt Bắc Giang

PGS.TS. Phạm Thị Quý

TS. Chu Thị Lan
 

29/12/2008
20

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

Nguyễn Sỹ
Tỉnh uỷ Bắc Ninh

GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

PGS.TS. Lê Công Hoa
 

31/08/2007
21

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc thời kỳ 1978-2003 - Thực trạng và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Đặng Thu Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Hoàng Văn Hoa

TS. Chu Thị Lan
 

02/08/2007
22

Quá trình phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Trịnh Thị Thanh Thủy
Viện Nghiên cứu Thương mại

PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh

PGS.TS. Phạm Thị Quý
 

13/05/2007
23

Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới: Thực trạng, kinh nghiệm & giải pháp

Nguyễn Lương Thành
UBND tỉnh Bắc Ninh

PGS.TS. Phạm Thị Quý

PGS.TS. Trần Văn Tá
 

24/11/2006
24

Quá trình đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam từ 1986 đến nay - Thực trạng và giải pháp

Hoàng Hà

GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

TS. Phạm Huy Vinh
 

12/05/2005
25

Quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Văn Đường
GS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh 05/04/2005
26

Công nghiệp hóa nông thôn Trung Quốc thời kỳ cải cách và mở cửa từ 1978-2000, bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam

Bùi Văn Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Thị Quý

TS. Phạm Huy Vinh
 

24/12/2004
27

Tác động của quá trình công nghiệp hoá đến sự phát triển kinh tế của Đài Loan trong thời kỳ 1949-2000 - Thực trạng và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Nguyễn Trọng Nghĩa
CĐ QTKD Hưng Yên

PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

TS. Chu Thị Lan
 

24/03/2004
28

Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Thái Lan theo hướng xuất khẩu (thời kỳ sau chiến tranh TG II) và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Lê Tố Hoa

PGS.TS. Phạm Thị Quý

TS. Hoàng Văn Hoa
 

16/10/2003
29

Sự phát triển kinh tế nước CHDCND Lào trong thời kỳ đổi mới - Thành tựu, tồn tại và triển vọng.

Xẻng Xu Li Chăn Xỉ Phon

PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

TS. Phạm Thị Quý
 

25/01/2003
30

Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Hàn Quốc trong giai đoạn 1960- 1995: kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam.

Nguyễn Quang Hồng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

TS. Chu Thị Lan
 

2002
31

Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội ở Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến kinh nghiệm và khả năng vận dụng ở Việt Nam.

Trần Thị Nhung
Trung tâm KHXH&NVQG

PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

TS. Phạm Thị Quý
 

31/05/2001
32

Kinh nghiệm về vai trò QLKT của nhà nước trong nền KTTT ở các nước ASEAN và khả năng vận dụng vào VN.

Nguyễn Duy Hùng
Ban Tổ chức Trung ương

GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ

1996
33

Một số vấn đề về quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam (từ 1986 đến nay). Thực trạng, triển vọng và giải pháp.

Phạm Huy Vinh
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Vũ Đình Bách

PGS.TS. Bùi Xuân Thanh
 

1996
34

Kinh nghiệm cải cách cơ chế quản lý kinh tế ở Trung Quốc thời kỳ sau năm 1978 và khả năng vận dụng vào VN. 

Nguyễn Văn Vĩnh
Viện ĐH Mở Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh

PGS.TS. Tô Xuân Dân
 

1996
35

Vận dụng kinh nghiệm của một số nước khu vực để định hướng phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Lâm Đồng.

Nguyễn Đức Thịnh
UBND tỉnh Lâm Đồng
GS.TS. Vũ Đình Bách 1996
36

Sự hình thành và phát triển một số khu chế xuất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương sau chiến tranh thế giới lần thứ II - Kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt nam.

Lưu Tất Thắng
Sở Thương mại Hà Nội

GS.TSKH. Lê Văn Viện

TS. Phạm Thị Quý
 

1996
37

Vai trò của nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn “Thần kỳ”( 1951 – 1973).

Lưu Ngọc Trịnh
Trung tâm KHXH&NVQG

PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh

PGS.TS. Tô Xuân Dân
 

1995
38

Kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường ở các nước ASEAN và khả năng vận dụng vào Việt Nam.

Nguyễn Thị Luyến
Trung tâm KHXH&NVQG

PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh

TS. Mai Ngọc Cường
 

1995
39

Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước đang phát triển Châu Á  và khả năng vận dụng vào Việt Nam.

Hoàng Xuân Hải
Trung tâm KHXH&NVQG

PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mai
 

1995
40

Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở Miền Bắc nước ta, diễn biến, thực trạng và hướng đổi mới.

Chu Thị Lan
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

PGS.TS. Nguyễn Trần Trọng
 

1995
41

Vai trò của Nhà nước trong quá trình phát triển nông nghiệp Thái Lan. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Hoàng Văn Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Trí Dĩnh

PGS.TS. Nguyễn Thế Nhã
 

1995
42

Vấn đề huy động và sử dụng vốn để phát triển kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn thần kỳ sau chiến tranh (1951-1973).

Vũ Bá Thể
ĐH Tài chính Kế toán

PGS.TS. Bùi Xuân Thanh

PGS.TS. Nguyễn Tri
 

1995
43

Sự đổi mới chính sách kinh tế của Mỹ trong thập kỷ 80.

Ngô Xuân Bình
Trung tâm KHXH&NVQG

PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh

PGS.TS. Phan Thanh Phố
 

1993
44

Vai trò của nhà nước trong quá trình công nghiệp hoá nhanh ở Nam Triều Tiên.

Vũ Đăng Hinh
Trung tâm KHXH&NVQG

PGS.TS. Nguyễn Trí  Dĩnh

PGS.TS. Nguyễn Đình Phan
 

1991