Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Năng lực học hỏi của tổ chức trung gian trong thị trường khoa học công nghệ tại Việt Nam Vũ Trí Tuấn
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS.Bùi Huy Nhượng

28/07/2024
2 Nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng Chính phủ điện tử tại Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ đăng ký kinh doanh trực tuyến Nguyễn Thu Hằng
Viện Nghiên cứu phát triển KTXH Hà Nội

GS.TS. Trần Thị Vân Hoa

TS. Đàm Sơn Toại

07/11/2023
3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty phân phối điện Trần Tuệ Quang
Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà
TS. Nguyễn Việt Long

22/04/2023
4 Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người dân vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Cầm Anh Tuấn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà

20/04/2021
5 Chính sách dạy nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc Lê Thị Thu Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Trần Thị Vân Hoa

TS. Nguyễn Đăng Núi

06/02/2021
6 Nghiên cứu ảnh hưởng của giám sát tới tính minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam Thái Quỳnh Mai Dung
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

PGS.TS Phạm Hồng Chương

30/12/2020
7 Nghiên cứu tác động của chính sách đến năng lực công chức cấp cơ sở - Trường hợp Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu
Học viện Tòa án

GS.TS Nguyễn Đình Hương

PGS.TS. Vũ Thị Mai

24/08/2020
8 Nghiên cứu chính sách đãi ngộ đối với công chức hành chính - Trường hợp Thành phố Viêng Chăn Xayyadeth Vichilasy
UBND Quận Chanthabuly, TP Vientiane, CHDCND Lào

GS.TS. Nguyễn Đình Hương

PGS.TS. Đào Thị Thanh Lam

26/12/2019
9 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và các nhân tố tác động đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam Lê Mạnh Tuyến
UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

15/12/2019
10 Chính sách đảm bảo tiếp cận giáo dục cơ bản đối với người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Nguyễn Đình Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Mai Văn Bưu

05/12/2019
11 Tự chủ tài chính ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Hướng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy

04/08/2017
12 Quản lý nhà nước đối với hoạt động truyền hình trả tiền ở Việt Nam Phạm Hoài Nam
Đài truyền hình Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Đình Hương

TS. Đào Thanh Tùng

15/03/2017
13 Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quản lý nợ công ở Việt Nam Nguyễn Đăng Hưng
Kiểm toán Nhà nước
PGS.TS. Mai Văn Bưu 03/02/2016
14 Năng lực công chức hành chính nhà nước cấp tỉnh - Nghiên cứu tại Thủ đô Viêng Chăn Sengsathit Vichitlasy
Văn phòng Chính phủ nước CHDCND Lào

GS.TS. Nguyễn Đình Hương  

 PGS.TS. Lê Quốc Hội 

24/05/2015
15 Chính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng Ngô Sỹ Trung
Đại học Nội vụ Hà Nội

PGS.TS. Lê Thị Anh Vân       

 GS.TS. Bùi Thế Vĩnh

26/08/2014