Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không tại Việt Nam Nguyễn Văn Phúc
Thanh tra Bộ Xây dựng

GS.TS. Trần Thọ Đạt

03/02/2024
2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư sản xuất kinh doanh thuộc ngành công nghiệp quốc phòng: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) Dương Công Dự
Tập đoàn Viễn thông Quân đội

PGS.TS. Từ Quang Phương

GS.TS. Hướng Xuân Thạch

26/10/2023
3 Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển chăn nuôi theo tiêu chuẩn GAHP trên địa bàn thành phố Hà Nội Lương Hương Giang
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

18/08/2023
4 Các yếu tố tác động tới đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Liên minh Châu Âu vào Việt Nam Lê Ngọc Thơm
Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

07/03/2023
5 Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam Trần Văn Thế
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

GS.TS. Trần Thọ Đạt

27/07/2021
6 Nghiên cứu ảnh hưởng lẫn nhau giữa các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài  Triệu Văn Huấn
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

28/07/2021
7 Các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các doanh nghiệp thuộc ngành bưu chính - viễn thông Việt Nam Phạm Quốc Kiên
Công ty Cổ phần P&C Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt     

07/11/2021
8 Quản lý đầu tư công trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng Tháp Lê Văn Tuấn
Trường Đại học Đồng Tháp

PGS.TS. Từ Quang Phương

TS. Nguyễn Phước Thiện

07/07/2021
9 Nhân tố hấp dẫn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước Đông Bắc Á vào Việt Nam Phan Thúy Thảo
Trường Đại học Vinh
 PGS.TS. Tạ Văn Lợi  28/05/2020
10 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới xuất nhập khẩu ở Việt Nam Nguyễn Thị Thương
ĐH Kinh tế Quốc dân
 PGS.TS. Phạm Văn Hùng 08/05/2020
11 Ảnh hưởng của môi trường đầu tư tới quyết định đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường
ĐH Công nghiệp Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt

TS. Đỗ Thị Thủy

20/06/2019
12 Ảnh hưởng của đầu tư du lịch đối với phát triển bền vững tỉnh Hải Dương Nguyễn Văn Kỷ
Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Dương

TS. Nguyễn Hồng Minh

TS. Đồng Xuân Đảm
 

02/03/2019
13 Tác động của đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định Hoàng Thị Hoài Hương
Trường ĐH Quy Nhơn

TS. Trần Thị Mai Hương

TS. Man Ngọc Lý
 

31/01/2019
14 Ảnh hưởng của đầu tư phát triển và chi phí không chính thức đến kết quả hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An Lê Vũ Sao Mai
Trường ĐH Vinh

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà

TS. Nguyễn Vũ Hùng
 

29/01/2019
15 Đầu tư phát triển công nghiệp tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kannika Saignasane
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CHDCND Lào

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

PGS.TS. Vũ Thành Hưởng
 

19/10/2018
16 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam Cù Thanh Thủy
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
GS.TS. Trần Thọ Đạt 25/08/2018
17 Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp của Nông hộ theo tiêu chuẩn GAP, phân tích trường hợp Ninh Thuận Đào Quyết Thắng
ĐH Quy Nhơn
PGS.TS. Vũ Thị Minh 17/07/2018
18 Tác động của đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam Nguyễn Đoan Trang
Trung tâm Thông tin và Dự báo KTXH Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

GS.TS. Nguyễn Đình Phan
 

10/07/2018
19 Đầu tư phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Trần Thị Mai Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Hồng Minh

TS. Lê Tuyển Cử
 

03/05/2018
20 Chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư trong các dự án thủy điện vùng núi Phía Bắc (Nghiên cứu trường hợp dự án thủy điện Sơn La) Nguyễn Tuấn Dũng
Trường ĐH Xây dựng
PGS.TS. Từ Quang Phương 30/01/2018
21 Nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam Phạm Minh Hóa
Bộ Tài chính

 GS.TS. Nguyễn Thành Độ 

 PGS.TS. Đỗ Văn Thành

25/11/2017
22 Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Thúy Vân
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Thái Nguyên
PGS.TS. Lê Quang Cảnh 22/12/2017
23 Tác động của đầu tư phát triển khu công nghiệp đến sinh kế người dân tại tỉnh Thái Nguyên Lê Thị Yến
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Thái Nguyên

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

17/11/2017
24 Vai trò của Nhà nước với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Nguyễn Thị Nhung
Trường ĐH Kinh tế và QTKD, ĐH Thái Nguyên

PGS.TS. Từ Quang Phương

TS. Trần Anh Phương
 

28/10/2017
25 Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố Hà Nội đến năm 2020 Nguyễn Thị Thanh
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

 PGS.TS. Từ Quang Phương

 TS. Trần Ngọc Nam

24/01/2017
26 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với phát triển bền vững tại vùng đồng bằng sông Hồng Nguyễn Thị Thanh Mai
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. NGUYỄN BẠCH NGUYỆT

05/01/2017
27 Đầu tư phát triển tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2025 Trịnh Quốc Tuân
Bộ Tài chính

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

24/11/2016
28 Đầu tư phát triển Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2006-2020 Nguyễn Hữu Khiếu
UBND Tỉnh Hà Tĩnh

PGS.TS. Phạm Văn Hùng   

TS. Nguyễn Hồng Lĩnh

26/12/2015
29 Đầu tư phát triển bền vững về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hoàng Thị Thu Hà
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Từ Quang Phương

07/07/2015
30 Đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Hà Nam Phan Thị Thu Hiền
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

28/06/2015
31 Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Đỗ Thị Tố Quyên
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 GS.TS. Trần Thọ Đạt             

 PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt

17/06/2014
32 Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Lào Diengkham SENGKEOMYSAY
Ngân hàng Trung ương, CHDCND Lào

TS. Nguyễn Hồng Minh         

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

28/02/2014
33 Đầu tư phát triển kinh tế Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2007-2011 và tầm nhìn đến năm 2020 Boungnuene XAYKUEYACHONGTUA
Ngân hàng Trung ương CHDCND Lào

PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt 

TS. Đinh Tiến Dũng

18/02/2014
34 Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam Đào Văn Thanh
ĐH Kinh tế Quốc dân

 PGS.TS. Từ Quang Phương

  GS-TS. Nguyễn Khắc Minh

28/12/2013
35 Huy động vốn đầu tư phát triển tại Thủ đô Viêng Chăn nước CHDCND Lào Khamphouthong Vichitlasy

GS.TS. Nguyễn Thành Độ    

 PGS.TS. Nguyễn Đắc Hưng

26/09/2013
36 Đầu tư phát triển cảng biển Việt Nam giai đoạn 2005-2020 Nguyễn Thị Thu Hà
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Từ Quang Phương  

 TS. Tống Quốc Đạt

03/06/2013
37 Effective Aid Coordination in Lao PDR: Policy Implication For Power Sector Development Khammany INTHIRATH
Bộ Năng lượng và Địa chất CHDCND Lào

Assoc Prof Dr. Nguyen Thanh Ha

05/05/2013
38 Môi trường đầu tư với hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Nguyễn Thị Ái Liên
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Phạm Văn Hùng    

TS. Hoàng Văn Huấn

28/10/2011
39

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

Phonesay Vilaysack
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào

GS.TS. Phan Công Nghĩa

PGS.TS. Từ Quang Phương
 

22/06/2010
40

Đầu tư phát triển các khu kinh tế quốc phòng ở Việt Nam hiện nay

Đỗ Mạnh Hùng
Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng

PGS.TS. Vũ Minh Trai

PGS.TS. Nguyễn Anh Hoàng
 

15/11/2008
41

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc các Tổng công ty xây dựng trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư hiện nay

Trần Thị Mai Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Bạch Nguyệt

TS. Cao Văn Bản
 

27/12/2007
42

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng, giai đoạn 2001-2010

Trần Đức Lộc

TS. Thái Bá Cẩn

TS. Cao Viết Sinh
 

04/11/2005
43

Tác động của việc mở cửa thị trường vốn đối với nền kinh tế các nước đang phát triển: Bài học cho Việt Nam

Phạm Văn Hùng

TS. Lê Văn Châu

PGS.TS. Thái Bá Cẩn
 

13/12/2003
44

Phương hướng và những biện pháp chủ yếu nhằm đổi mới công tác lập và thẩm định dự án đầu tư ngành công nghiệp đồ uống của Việt Nam

Nguyễn Hồng Minh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Vũ Phán

TS. Ngô Thị Hoài Lam
 

29/11/2003
45

Hiệu quả đầu tư và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước

Từ Quang Phương
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Phan Công Nghĩa

PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Nguyệt
 

13/08/2003
46

Nâng cao hiệu quả đầu tư của Ngân hàng Thương mại Việt Nam.

Lê Thị Hương

PGS.TSKH. Nguyễn Bích Đạt

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mai
 

20/03/2003
47

Định hướng và giải pháp đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Phương Bắc

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mai

TS. Đặng Kim Nhung
 

01/10/2002
48

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự nghiệp CNH-HĐH ở Việt Nam giai đoạn 1988 - 2005.

Đỗ Thị Thuỷ
Ngân hàng Công thương

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mai

TS. Đặng Kim Nhung
 

15/06/2001
49

Phương pháp xây dựng và quản lý các dự án đầu tư trong ngành đóng tàu Việt Nam.

Đoàn Văn Hạnh
UBND Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mai

TS. Thái Bá Cần

 

1994