Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định tham gia bảo hiểm vi mô của người có thu nhập thấp tại Việt Nam Nguyễn Thành Vinh
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

PGS. TS Nguyễn Văn Định

28/11/2023
2 Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm phi nhân thọ trực tuyến ở Việt Nam Bùi Trung Kiên
Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện

PGS.TS. Nguyễn Văn Định

25/05/2023
3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam Vũ Minh Hải
Tổng công ty Bảo hiểm BIDV

TS. Nguyễn Thị Hải Đường
TS. Trần Văn Quang

26/04/2023
4 Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định nhận bảo hiểm xã hội một lần của người lao động ở Việt Nam Lê Thị Xuân Hương
Đại học Lao động - Xã hội

TS. Nguyễn Thị Chính

TS. Hoàng Bích Hồng

28/12/2022
5 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ trực tuyến ở Việt Nam Tô Thị Hồng
Khoa Bảo hiểm, Đại học Lao động Xã hội

TS. Nguyễn Thị Hải Đường

TS. Hoàng Bích Hồng

26/12/2022
6 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bảo hiểm sức khỏe phi nhân thọ tại Việt Nam Trần Tiến Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Văn Định

11/11/2022
7 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tham gia Bảo hiểm y tế về chất lượng dịch vụ Bảo hiểm y tế ở Việt Nam Lê Hùng Sơn
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Định

TS. Đỗ Văn Sinh

22/04/2022
8 Nghiên cứu sự phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa Nguyễn Quang Phi
Tập đoàn Bảo Việt

GS.TS. Trần Thọ Đạt

26/06/2021
9 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm cây lúa của hộ nông dân khu vực đồng bằng sông Hồng Phan Anh Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Văn Định

22/12/2020
10 Nghiên cứu các yếu tố tác động tới ý định rời bỏ doanh nghiệp của đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam Nguyễn Thị Hữu Ái
ĐH Lao động - Xã hội

TS. Nguyễn Thị Chính

TS. Nguyễn Văn Thành

21/12/2020
11 Nghiên cứu tác động của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba - Nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Giang
ĐH Hồng Đức

TS. Nguyễn Thị Hải Đường

TS. Nguyễn Văn Thành

18/06/2020
12 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam Mai Thị Hường
ĐH Lao động - Xã hội

 TS. Nguyễn Thị Chính

 TS. Phạm Trường Giang

31/03/2020
13 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động ở Việt Nam Bùi Huy Nam
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Chính

PGS.TS. Mạc Văn Tiến
 

27/12/2019
14 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam Hoàng Minh Tuấn
ĐH Lao động - Xã hội

TS. Nguyễn Thị Chính

TS. Đặng Anh Duệ
 

07/12/2018
15 Quản lý Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam Trần Minh Thắng
Bảo hiểm xã hội Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Định

TS. Đỗ Văn Sinh
 

24/07/2018
16 Tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam Hà Văn Sỹ
Trường ĐH Công đoàn

PGS.TS. Nguyễn Văn Định    

 TS. Đỗ Thị Xuân Phương

06/11/2016
17 Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam Trịnh Thị Xuân Dung
Công ty Bảo Minh Hà Nội

TS. Phạm Thị Định  

 TS. Vương Hoàng Long

06/04/2012
18 Hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam Hoàng Bích Hồng
ĐH Lao động - Xã hội

PGS.TS Mạc Văn Tiến   

TS Phạm Thị Định

21/07/2011
19 Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam Nguyễn Thị Chính
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Văn Định; PGS.TS. Bùi Huy Thảo 13/07/2010
20

Hoàn thiện cơ chế thu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam 

Phạm Trường Giang
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PGS.TS. Hồ Sỹ Sà

PGS.TS. Mạc Văn Tiến
 

30/06/2010
21

Một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Đường
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Hồ Sỹ Sà

TS. Nguyễn Văn Định
 

02/04/2007
22

Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước ở Việt Nam

Phạm Thị Định
ĐH Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Văn Định

PGS.TS. Bùi Huy Thảo
 

29/10/2004
23

Giải pháp thỏa mãn nhu cầu tiềm năng về bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

Phí Trọng Thảo
Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam

GS.TSKH. Trương Mộc Lâm

PGS.TS. Hồ Sỹ Sà