STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm cây lúa của hộ nông dân khu vực đồng bằng sông Hồng Phan Anh Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Văn Định

13/09/2020
2 Nghiên cứu tác động của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba - Nghiên cứu thực nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Giang
ĐH Hồng Đức

TS. Nguyễn Thị Hải Đường

TS. Nguyễn Văn Thành

18/06/2020
3 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam Mai Thị Hường
ĐH Lao động - Xã hội
 TS. Nguyễn Thị Chính, TS. Phạm Trường Giang 31/03/2020
4 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động ở Việt Nam Bùi Huy Nam
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Chính 27/12/2019
5 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam Hoàng Minh Tuấn
ĐH Lao động - Xã hội
TS. Nguyễn Thị Chính 07/12/2018
6 Quản lý Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam Trần Minh Thắng
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Văn Định 24/07/2018
7 Tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam Hà Văn Sỹ
Trường ĐH Công đoàn
1: PGS.TS. Nguyễn Văn Định    2: TS. Đỗ Thị Xuân Phương 06/11/2016
8 Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam Trịnh Thị Xuân Dung
Công ty Bảo Minh Hà Nội
1. TS. Phạm Thị Định   2. TS. Vương Hoàng Long 06/04/2012
9 Hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam Hoàng Bích Hồng
ĐH Lao động - Xã hội
 1.PGS.TS Mạc Văn Tiến    2. TS Phạm Thị Định 21/07/2011
10 Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam Nguyễn Thị Chính
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Văn Định; PGS.TS. Bùi Huy Thảo 13/07/2010
11

Hoàn thiện cơ chế thu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam 

Phạm Trường Giang
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

PGS.TS. Hồ Sỹ Sà

30/06/2010
12 Một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam Nguyễn Thị Hải Đường
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Hồ Sỹ Sà 02/04/2007
13

Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước ở Việt Nam

Phạm Thị Định
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Văn Định 29/10/2004
14

Giải pháp thỏa mãn nhu cầu tiềm năng về bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

Phí Trọng Thảo
Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam
GS.TSKH. Trương Mộc Lâm