Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD
STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới tới việc dịch chuyển nguồn vốn FDI vào Việt Nam Tống Thị Minh Phương
Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Tạ Văn Lợi

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

30/07/2024
2 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam Lê Hà Trang
Học viện Ngân hàng

PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai

19/03/2024
3 Các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn của người học với chương trình cử nhân du học tại chỗ ngành kinh tế và quản trị kinh doanh ở Việt Nam Đoàn Hiếu
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PGS.TS Bùi Anh Tuấn

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng

07/11/2023
4 Nghiên cứu các nhân tố thu hút lao động nước ngoài có kỹ năng là người nước ngoài vào Việt Nam Nguyễn Phương Trang
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai

PGS.TS. Lưu Bích Ngọc

12/01/2023
5 Phát triển bền vững xuất khẩu điện năng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phitsanoukone Phonevilaysack

PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai 

27/01/2022
6 Tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu đến thương mại giữa Việt Nam và Nga Bùi Quý Thuấn
Học viện Chính sách và Phát triển

PGS.TS Bùi Huy Nhượng

TS Bùi Thúy Vân

15/01/2022
7 Chính sách thúc đẩy các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm trong ngành thủy sản Việt Nam Phạm Thị Thùy Linh
Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

GS.TS. Đỗ Đức Bình

26/01/2022
8 Nghiên cứu tác động biện pháp phi thuế quan của Việt Nam đối với hàng nông sản nhập khẩu Nguyễn Bích Ngọc
ĐH Kinh Tế Quốc dân

PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai

23/05/2020
9 Huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vào phát triển kinh tế Việt Nam Trịnh Thị Thu Hà
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

GS.TS. Đỗ Đức Bình

TS. Nguyễn Minh Phong

29/01/2019
10 Đầu tư trực tiếp nước ngoài với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam Nguyễn Tiến Dũng
Đảng uỷ Ngoài nước

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng

09/08/2018
11 Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch đô thị tại Việt Nam Nguyễn Đức Cảnh
Bộ Xây dựng

GS.TS. Hoàng Đức Thân

16/05/2017
12 Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới Việt - Trung Nguyễn Văn Hội
Bộ Công thương

PGS.TS. Đinh Văn Thành

PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai

08/04/2016
13 Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của Việt Nam Nguyễn Xuân Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Mai Quốc Chánh  

PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai

05/09/2015
14 A Study on the Foreign Direct Investment in the Telecommunications sector in Lao PDR Somnuck Phothirath
Bộ Bưu chính Viễn thông CHDCND Lào
Assoc.Prof.Dr. Bui Anh Tuan 05/09/2015
15 Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới các ngành công nghiệp chế tác ở Việt Nam Đặng Quý Dương
Công ty TNHH Tài Phát

GS.TS. Đỗ Đức Bình

25/12/2014
16 Chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTO Nguyễn Thị Thúy Hồng
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Đỗ Đức Bình

09/09/2014
17 Điều chỉnh hệ thống thuế thu nhập trong điều kiện Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Cao Anh Tuấn
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

GS.TS. Nguyễn Thành Độ  

 PGS.TS. Quách Đức Pháp

21/12/2013
18 Kinh nghiệm sử dụng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu trên thế giới và bài học cho Việt Nam Phạm Đình Thưởng
Bộ Công thương

 PGS. TS Bùi Anh Tuấn  

PGS. TS. Trần Công Sách

12/04/2013
19 Những vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh trong đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước châu Á và giải pháp cho Việt Nam Trần Quang Thắng
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội

GS.TS. Đỗ Đức Bình  

 TS. Vũ Tiến Lộc

24/08/2012
20 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Tiến Long
ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên

GS.TS. ĐỖ ĐỨC BÌNH 

23/09/2011
21 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với việc chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ Bùi Thúy Vân
HV Chính sách và Phát triển

 PGS.TS. TRẦN THỌ ĐẠT   

 GS.TS. ĐỖ ĐỨC BÌNH

10/03/2011
22 Đổi mới quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế  Nguyễn Duyên Cường
Công ty xăng dầu B12

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường 

PGS.TS. Đinh Văn Thành

18/02/2011
23 Hoàn thiện hoạt động xúc tiến nhằm thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU Đỗ Thị Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Văn Thường 16/01/2010
24

Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc và khả năng vận dụng tại Việt Nam

Ngô Thu Hà
Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)

GS.TS. Đỗ Đức Bình

TS. Nguyễn Minh Hằng
 

29/05/2009
25

Hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Campuchia

Vuth Phana
Ministry of Interior (Cambodia)

GS.TS. Tô Xuân Dân

GS.TS. Tăng Văn Bền
 

09/05/2009
26

Các biện pháp vượt rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

Đào Thị Thu Giang
ĐH Ngoại thương

PGS.TS. Đinh Văn Thành

PGS.TS. Hoàng Minh Đường
 

02/10/2008
27

Tác động của toàn cầu hóa kinh tế đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Đỗ Hoàng Long
Ban Đối ngoại Trung ương Đảng

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

PGS.TS. Nguyễn Như Bình
 

25/01/2008
28

Nâng cao sức cạnh tranh một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Ngô Thị Tuyết Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn

GS.TS. Tô Xuân Dân

 

03/12/2007
29

Tổ chức thương mại thế giới và vấn đề gia nhập của Việt Nam 

Lê Quang Trung
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - VINALINES

GS.TS. Đỗ Đức Bình

PGS.TS. Lê Văn Sang
 

19/10/2007
30

Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Phạm Văn Hồng
Viện Doanh nhân Việt Nam

GS.TS. Đỗ Đức Bình

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng
 

02/04/2007
31

Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế 

Mai Thế Cường
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Như Bình

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường
 

18/03/2007
32

Nghiên cứu chính sách thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc giai đoạn từ 1978 đến nay và gợi ý vận dụng đối với Việt Nam

Nguyễn Anh Minh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Như Bình

TS. Nguyễn Kim Bảo
 

08/09/2006
33

Một số biện pháp thúc đẩy việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Bùi Huy Nhượng
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

TS. Trần Thị Thu
 

02/07/2006
34

Chính sách khai thác nội lực phát triển kinh tế trong phòng trào Saemaul Hàn Quốc và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Lee Jung Sook
Korea Local Authorities Foundation for International Relations

PGS.TS. Đỗ Đức Bình

PGS.TS. Phạm Huy Vinh
 

13/12/2005
35

Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp của các nước trong nhóm G7 vào Việt Nam.

Trần Anh Phương
Kho bạc Nhà nước

PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm

 

23/02/2004
36

Ảnh hưởng của quá trình tự do hoá thương mại trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) đến hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Đàm Quang Vinh
ĐH Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Tô Xuân Dân

TS. Nguyễn Thường Lạng
 

13/07/2003
37

Phương hướng và giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập Quốc tế.

Vũ Tiến Lộc
Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam

GS.TS. Tô Xuân Dân

TS. Nguyễn Cao Văn
 

24/01/2003
38

Lựa chọn đối tác đầu tư trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở Việt Nam.

Đặng Ngọc Bình
Sở Công an Hải Phòng
PGS.TS. Trần Văn Chu 21/09/2002
39

Một số giải pháp nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia.

Tan So Viddya
Campuchia
PGS.TS. Trần Văn Chu  06/06/2001
40

Hoàn thiện tổ chức và quản lý hoạt động nhập khẩu vật tư thiết bị truyền hình Việt Nam.

Nguyễn Quốc Huy
Truyền hình Việt Nam

GS.TS. Tô Xuân Dân

PGS.TS. Đỗ Đức Bình
 

16/01/2001
41

Những giải pháp cơ bản về kinh tế nhằm phát triển ngành công nghiệp dệt Việt Nam.

Trần Anh Tuấn
Tổng Công ty Dệt – May

TS. Đàm Văn Nhuệ

PGS. Nguyễn Pháp
 

1997
42

Nghiên cứu thị trường công nghệ quốc tế và tổ chức chuyển giao vào Việt Nam.

Đào Đức Liêm
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

PGS.TS. Tô Xuân Dân

PGS.TSKH. Đỗ Văn Điển
 

1997
43

Xây dựng Hà Nội thành một trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế - định hướng và các giải pháp chủ yếu.

Lê Minh Tiến
Sở Ngoại vụ Hà Nội

GS.TSKH. Lê Văn Viện

PGS.TS Tô Xuân Dân
 

1996
44

Định hướng và các giải pháp chủ yếu để chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới.

Trần Ngọc Sơn
Sở Kinh tế đối ngoại Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thế Uẩn

PGS. Nguyễn Pháp
 

1996
45

Hoàn thiện các biện pháp xuất khẩu ở Việt Nam.

Nguyễn Hồng Xuân
UNIMEX Hà Nội

PGS.TS. Tô Xuân Dân

PGS. Vũ Hữu Tửu
 

1996
46

Kinh tế đối ngoại của thủ đô Hà Nội  Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu.

Ngô Thị Chí Thanh
Sở Thương mại Hà Nội

PGS.TS. Tô Xuân Dân

PGS. Vũ Hữu Tửu
 

1995
47

Những cơ sở khoa học và thực tiễn của việc phát triển kinh tế đối ngoại thành phố Hải Phòng.

Tạ Duy Trinh
Sở Du lịch - UBND Hải Phòng

GS.TS. Vũ Đình Bách

PGS.TS. Tô Xuân Dân
 

1994
48

Đổi mới các hoạt động kinh tế đối ngoại của thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Quang Lân
Sở Du lịch Hà Nội

GS.TSKH. Lê Văn Viện

PGS.TS. Tô Xuân Dân
 

1994