STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch Việt Nam sau khi hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Đại học Văn hóa Hà Nội
 PGS.TS Đào Thị Phương Liên 13/06/2020
2 Vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam Phan Thị Hoài Vân
Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng
 PGS.TS. Tô Đức Hạnh 30/05/2020
3 Đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội Vũ Đức Bảo
Thành ủy Hà Nội
PGS.TS. Đào Thị Phương Liên 19/02/2020
4 Vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý
Huyện ủy Nam Đàn, Nghệ An
PGS.TS. Trần Việt Tiến, 2. TS Hồ Đức Phớc 29/09/2019
5 Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước trong ngành công an Việt Nam Nguyễn Văn Thập
Cục Kế hoạch và Tài chính,
PGS.TS Trần Việt Tiến 20/07/2019
6 Vai trò hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần đối với việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An Võ Đức Việt
Ngân hàng TMCP Bắc Á
GS.TS. Mai Ngọc Cường 26/01/2019
7 Gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Kethnalong Luangdethmixay
Phòng Tuyên truyền và Giáo dục Quận Săngthong, Viên Chăn, Lào
PGS.TS. Đào Thị Phương Liên 23/12/2018
8 Quản lý của chính quyền cấp tỉnh đối với đầu tư công tại tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Hậu
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Đỗ Thị Kim Hoa 17/12/2018
9 Vai trò Nhà nước đối với phát triển cây trồng dược liệu trên địa bàn một số tỉnh miền Bắc Việt Nam Lê Quang Đức
Công đoàn Y tế Việt Nam
GS.TS. Mai Ngọc Cường 20/10/2018
10 Chất lượng công chức quản lý văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Phương Nga
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
PGS.TS. Tô Đức Hạnh 21/06/2018
11 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự tham gia bảo hiểm y tế của nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội Lê Minh Tuyến
Bệnh viện Tim Hà Nội
GS.TS. Mai Ngọc Cường 27/04/2018
12 Tác động của thuế tài nguyên đối với việc khai thác tài nguyên thiên nhiên - Qua khảo sát thực tế tại tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Phương
Cục thuế tỉnh Ninh Bình
PGS.TS. Đặng Văn Thắng 07/01/2018
13 Thu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn
UBND Huyện Thạch Thất, Hà Nội
PGS.TS Đào Thị Phương Liên 24/11/2017
14 Mở rộng tự chủ tài chính đối với bệnh viện công lập ở Việt Nam (Qua khảo sát các bệnh viện công lập trên địa bàn Hà Nội)  Trần Thế Cương
Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội
PGS.TS Đặng Văn Thắng 26/03/2016
15 Nâng cao chất lượng lao động quản lý của Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình hiện đại hóa ngành hải quan Huỳnh Thanh Bình
Sở Tài chính Đồng Nai
1. PGS.TS Đặng Văn Thắng    2. PGS.TS Vũ Văn Hân 12/03/2016
16 Giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động các khu công nghiệp - Nghiên cứu trên địa bàn một số tỉnh Bắc Trung Bộ Bùi Văn Dũng
Đại học Vinh
PGS.TS. Trần Bình Trọng 18/12/2015
17 Nâng cao thu nhập của nông dân Hải Phòng hiện nay Phạm Minh Đức
Công ty CP Chứng khoán
GS.TS. Mai Ngọc Cường 10/07/2015
18 Vai trò của chính quyền địa phương cấp tỉnh trong phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường
Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh Ninh Bình
1. PGS.TS Đào Thị Phương Liên    2. TS.Hà Văn Siêu 08/01/2016
19 Đảm bảo tài chính cho bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Hào
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS Trần Việt Tiến    2.  TS. Đỗ Thị Kim Hoa 26/05/2015
20 Điều chỉnh chính sách ngoại thương Việt Nam trong quá trình thực hiện cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới Lý Hoàng Mai
Viện Kinh tế Việt Nam
1. PGS.TS Tô Đức Hạnh 2. PGS.TS Cù Chí Lợi  25/04/2015
21 Quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thanh Huyền
UB Chứng khoán Nhà nước
1. TS. Đào Lê Minh    2. PGS. TS. Vũ Văn Hân 22/04/2015
22 Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam Nguyễn Hoàng
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính
1. PGS.TS Đào Thị Phương Liên      2. PGS.TS Trần Xuân Hải 21/06/2014
23 Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam Phan Thị Kim Oanh
Văn phòng Chủ tịch nước
1. GS.TS. Mai Ngọc Cường    2. PGS.TS. Tô Đức Hạnh 29/04/2014
24 Huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam Trần Thị Tố Linh
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS. Đào Thị Phương Liên    2. PGS.TS. Trần Bình Trọng 25/10/2013
25 Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Bounvixay Kongpaly
Commercial Department of Houaphan Province, Laos
1.GS.TS. Phạm Quang Phan   2.PGS.TS. Mai Hữu Thực 22/05/2013
26 Phát triển thị trường tiền tệ ở Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới Nguyễn Thị Thành
Ngân hàng Công thương
1. PGS.TS  Đào Thị Phương Liên     2. PGS.TS Tô Đức Hạnh 04/05/2013
27 Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam Nguyễn Thị Bình
Công ty cổ phần Xây lắp và
1. GS.TS Mai Ngọc Cường          2. PGS.TS Đinh Văn Nhã . 08/12/2012
28 Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến nông sản với nông dân ở Việt Nam Hồ Quế Hậu
Ban Đổi mới Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Đồng Nai
1. GS.TS Nguyễn Đình Phan 2. PGS.TS. Tô Đức Hạnh 29/10/2012
29 Giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh Tây Bắc Việt Nam Nguyễn Thị Nhung
Văn phòng Quốc hội
1. PGS.TS Vũ Văn Hân              2. PGS.TS Nguyễn Văn Hảo 08/09/2012
30 Phát triển khu kinh tế cửa khẩu biên giới phía Bắc Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Đặng Xuân Phong
UBND Tỉnh Lào Cai
1. GS.TS Phạm Quang Phan            2. PGS.TS Trần Việt Tiến. 02/03/2012
31 Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam Đỗ Hải Hồ
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
1. PGS.TS. Đặng Văn Thắng   2. TS. Đỗ Thị Kim Hoa 13/11/2011
32

Hoàn thiện chính sách tài chính đối với ngành công an Việt Nam

Bùi Xuân Sơn
Bộ Công an
PGS.TS. Trần Việt Tiến 10/10/2011
33 Đổi mới chính sách tài chính đối với khu vực sự nghiệp công ở Việt Nam Phạm Chí Thanh
Bộ Tài chính
1. PGS.TS ĐẶNG VĂN THẮNG          2. PGS.TS. ĐINH VĂN NHÃ 20/06/2011
34 Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hiếu
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. GS.TS PHẠM QUANG PHAN     2. TS. ĐÀO LÊ MINH 23/03/2011
35 Phát triển bền vững làng nghề truyền thống vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ  Bạch Thị Lan Anh
Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
1. GS.TS Phạm Quang Phan, 2. PGS.TS Trần Việt Tiến 25/01/2011
36 Vai trò của Nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam  Mai Lan Hương
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS Tô Đức Hạnh    2. PGS.TS An Như Hải 24/12/2010
37 Tăng cường vai trò của kiểm toán hoạt động ở Việt Nam do kiểm toán nhà nước thực hiện  Vũ Văn Họa
UBND tỉnh Bạc Liêu

GS.TS. Nguyễn Quang Quynh; GS.TS. Mai Ngọc Cường

29/10/2010
38 Cơ sở khoa học hoàn thiện chính sách nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) ở Việt Nam Trần Quang Nam
Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh
PGS.TS. Đặng Văn Thắng; PGS.TS. Phạm Thành Dung 13/10/2010
39 Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam Hồ Đức Phớc
UBND Tỉnh Nghệ An
GS.TS. Nguyễn Thành Độ 07/03/2010
40 Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam hiện nay Nguyễn Bá Cần
Bộ Giáo dục và Đào tạo
GS.TS. Mai Ngọc Cường 18/11/2009
41 Vận dụng quan hệ phân phối thu nhập cá nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đậu Đức Khởi
Công ty Truyền tải Điện I
PGS.TS. Trần Bình Trọng 02/05/2008
42 Những vấn đề lý luận và thực tiễn sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trong ngành giao thông vận tải ở Việt Nam (lấy ví dụ trong ngành giao thông vận tải) Bùi Quốc Anh
Công ty Vận tải Biển Đông
GS.TS. Phạm Quang Phan 25/02/2008
43 Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Hà Nội Trần Tú Cường
Sở Tài nguyên, Môi trường và Đô thị Hà Nội
PGS.TS. Trần Bình Trọng 27/12/2007
44 Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001-2010 Vương Đức Tuấn
Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường
PGS.TS. Phạm Quang Phan 10/05/2007
45

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Nguyễn Đình Dương
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
PGS.TS. Mai Hữu Thực 18/07/2006
46

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt  Nam.

Nguyễn Thế Trường
TS. Lê Thục 16/06/2003
47

Giải pháp kinh tế nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng trong quá trình hình thành nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Nguyễn Tiến Dũng
PGS.TS. Vũ  Văn Hân 07/12/2002
48

Phát triển các thành phần kinh tế ngoài kinh tế Nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở việt nam hiện nay.

Phương Hữu Việt
Công ty Việt Phương
PGS.TS. Mai Ngọc Cường 20/09/2002
49

Sự hình thành và phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong quá trình CNH, HĐH nông thôn Việt Nam.

Lưu Hoài Chuẩn
Viện CL Bộ Y tế
PGS.TS. Trần Bình Trọng 28/06/2002
50

Vai trò của Nhà nước trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam.

Trần Việt Tiến
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Bình Trọng 09/04/2002
51

Phát triển kinh tế hàng hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đồng bằng Sông Hồng.

Bùi Văn Can
Trường Cao đẳng QTKD
PGS.TS. Vũ Văn Hân 05/12/2001
52

Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Thơm
Học viện CTQG HCM
PGS.TS. Phan Thanh Phố 31/10/1999
53

Phát triển kinh tế hàng hóa ở nông thôn vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Tô Đức Hạnh
ĐH Sư phạm Thái Nguyên
TS. Lê Thục 27/07/1999
54

Công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển (lấy ví dụ ở các nước ASEAN) và khả năng vận dụng ở Việt Nam.

An Như Hải
Học viện CTQG HCM
TS. Nguyễn An Ninh 24/06/1999
55

Sự phát triển kinh tế tư nhân trong quá trình chuyển nền kinh tế Việt Nam sang nền kinh tế thị trường.

Đào Thị Phương Liên
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Mai Hữu Thực 1995
56

Các giai đoạn hình thành và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Vũ Văn Hân
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TSKH. Ngô Đình Giao 1994
57

Cơ chế thị trường và sự vận dụng nó ở Việt Nam.

Phan Huy Đường
ĐH KHXH&NV QG
PGS. TS. Phan Thanh Phố 1994
58

Kinh tế hộ nông nghiệp trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Lịch
ĐH Sư phạm Bắc Thái
TS. Phạm Quang Phan 1994
59

Cơ sơ lí luận và thực tiễn của quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước ở Việt Nam.

Trần Bình Trọng
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS.Vũ Đình Bách 1993
60

Sư phát triển biện chứng giữa khoa học công nghệ và kinh tế thị trường ở VN

Phan Thanh Phố
ĐH Kinh tế Quốc dân
(Tác giả tự bảo vệ công trình) 1993