STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Nghiên cứu thống kê đánh giá tác động của tiến bộ công nghệ vào tăng năng suất lao động. Nguyễn Thị Lê Hoa
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng

PGS.TS. Bùi Đức Triệu

PGS.TS. Tăng Văn Khiên

2 Đánh giá sự tín nhiệm qua chỉ số tổng hợp phẩm chất người lãnh đạo trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam Nguyễn Trí Duy
Tổng cục Thống kê

PGS.TS. Trần Thị Bích

10/07/2020
3 Xây dựng chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Việt Nam Hoàng Thị Thanh Hà
Tổng cục Thống kê
PGS.TS. Trần Thị Bích; PGS.TS. Trần Quang Tiến 16/07/2019
4 Phương pháp thống kê nghiên cứu chất lượng dịch vụ khách sạn ở Việt Nam Cao Quốc Quang
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Phan Công Nghĩa 14/06/2019
5 Nghiên cứu thống kê tác động của các nhân tố đến sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ - Trường hợp tỉnh Bắc Ninh Trần Hồng Nhạn
Trường Cao đẳng Thống kê
GS.TS Phạm Ngọc Kiểm 10/06/2019
6 Phương pháp xây dựng và tính chỉ số tổng hợp đánh giá chất lượng cuộc sống ở Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Thị Kim Thu 29/03/2019
7 Phương pháp thống kê nghiên cứu khách du lịch nội địa ở Việt Nam Trần Thị Nga
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Thị Kim Thu 26/03/2019
8 Xây dựng chỉ tiêu tổng hợp đo lường chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Đỗ Văn Huân
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Trần Thị Kim Thu 12/07/2018
9 Nghiên cứu kỹ thuật thu thập thông tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu điều tra về các chủ đề nhạy cảm ở Việt Nam Vũ Thị Thu Thủy
Tổng cục Thống kê
1. PGS.TS. Trần Thị Kim Thu     2. PGS.TS. Lưu Bích Ngọc 05/07/2017
10 Nghiên cứu thống kê tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Nguyễn Thị Hương
Tổng cục Thống kê
GS.TS. Phan Công Nghĩa 06/02/2017
11 Phương pháp thống kê tổng sản phẩm trong nước (GDP xanh) ở Việt Nam Đinh Thị Thúy Phương
Viện Khoa học Thống kê
1. PGS.TS. Bùi Đức Triệu  2. PGS.TS. Tăng Văn Khiên 06/11/2016
12 Nghiên cứu ứng dụng tài khoản vệ tinh du lịch ở cấp tỉnh, thành phố (Minh họa tại Thừa Thiên Huế) Phan Thị Thu Hương
Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế
PGS.TS Trần Thị Kim Thu ;   PGS.TS. Phạm Trung Lương 12/10/2016
13 Nghiên cứu thống kê cơ cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-2012 Trần Thị Thanh Hương
Học viện Ngân hàng
GS.TS. Phan Công Nghĩa 23/07/2016
14 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam Nguyễn Thị Huệ
Trường Cao đẳng Thống kê
PGS.TS. Phạm Đại Đồng 27/05/2016
15 Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp thống kê trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam – Minh họa qua nghiên cứu cụ thể tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Phạm Thị Mai Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS Trần Thị Kim Thu            2.TS Trần Thị Bích 16/10/2015
16 Hoàn thiện phương pháp tính và phân tích giá trị gia tăng ngành vận tải Việt Nam Chu Thị Bích Ngọc
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS Bùi Đức Triệu    2. GS.TS Phan Công Nghĩa 09/12/2014
17 Nghiên cứu thống kê đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam Nguyễn Minh Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. GS.TS Phạm Ngọc Kiểm          2. PGS.TS Bùi Đức Triệu 09/01/2014
18 Phương pháp thống kê nghiên cứu kết quả hoạt động của các Đoàn kinh tế quốc phòng (minh họa qua số liệu của Đoàn kinh tế quốc phòng 327 - Quân khu 3) Vũ Văn Tùng
Học viện Hậu cần
1. GS.TS Phan Công Nghĩa 2. PGS.TS Nguyễn Công Nhự 17/12/2012
19 Phương pháp thống kê kết quả hoạt động kinh doanh du lịch ở Việt Nam Nguyễn Lê Anh
ĐH Lao động - Xã hội
 1. PGS.TS BÙI ĐỨC TRIỆU     2. PGS.TS. BÙI HUY THẢO 14/10/2012
20 Nghiên cứu thống kê tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Nhung
ĐH Kinh tế Quốc dân
 1. PGS.TS BÙI HUY THẢO   2. PGS.TS. TRẦN THỊ KIM THU 21/10/2011
21 Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam Nguyễn Trọng Hải
ĐH Ngoại thương
GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm 05/12/2008
22 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Trần Phương Lan
Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS.TS. Phan Công Nghĩa 12/11/2008
23 Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh Nguyễn Bích Lâm
Tổng cục Thống kê
PGS.TS. Bùi Huy Thảo 20/08/2008
24 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam Phạm Đăng Quyết
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
PGS.TS. Nguyễn Công Nhự 23/02/2008
25 Phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình giáo dục đào tạo ở các trường sỹ quan quân đội Nguyễn Hữu Huệ
Học viện Hậu cần
PGS.TS. Trần Thị Kim Thu 18/01/2008
26

Nghiên cứu thống kê hiệu quả kinh tế vốn đầu tư cơ bản trong ngành dầu khí Việt Nam

Trần Thị Hòa
Trường Trung học Kinh tế Hà Nội
PGS.TS. Nguyễn Bá Thạc 01/11/2006
27

Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam

Lê Dân
PGS.TS. Phan Công Nghĩa 16/04/2004
28

Nghiên cứu thống kê biến động chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) (Thể nghiệm thực tế ở thành phố Đà Nẵng). 

Trần Phước Trữ
PGS.TS. Bùi Huy Thảo 20/03/2004
29

Vận dụng một số phương pháp thống kê để nghiên cứu các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức sinh ở Việt Nam

Phạm Đại Đồng
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Trần Ngọc Phác 15/10/2003
30

Nghiên cứu thống kê tình hình phát triển giáo dục đào tạo ở Việt Nam.

Hoàng Huy Cường
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Đinh Kim Hải 15/12/2001
31

Nghiên cứu thống kê thu nhập của lao động trong ngành dệt may.

Phạm Thị Liên
Đại học Công đoàn
PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm 06/10/2001
32

Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tai nạn lao động ở Việt Nam.

Tống Thị Minh
Bộ LĐ - TB - XH
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà 04/07/2001
33

Nghiên cứu thống kê hiện trạng và hiệu quả xây dựng nhà ở đô thị.

Nguyễn Hồng Danh
Tổng cục thống kê
PGS.TS. Đỗ Văn Điển 31/12/1999
34

Hoàn thiện một số phương pháp thống kê phân tích tình hình đấu tranh tội phạm kinh tế ở Việt Nam.

Nguyễn Xuân Lý
Bộ Công an
PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm 1997
35

Vận dụng phương pháp chọn mẫu thống kê trong đánh giá hiệu lực điều trị của thuốc trên lâm sàng.

Nguyễn Hồ
Bộ Y tế
PGS.TS. Nguyễn Cao Thường 1997
36

Hoàn thiện các phương pháp thống kê phân tích hiệu quả kinh tế trong các doanh nghiệp quốc phòng.

Lê Văn Đồng
Cục Tài chính Bộ Quốc phòng
PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm 1995
37

Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê tin học hoá phục vụ quản lý doanh  nghiệp Việt Nam.

Trương Văn Tú
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Cao Thường 1995
38

Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê tin học hoá phục vụ quản lý kinh doanh ở các doanh nghiệp vận tải ô tô.

Nguyễn Thị Nguyệt Bích
ĐH Giao thông vận tải
PGS.TS. Tô Phi Phượng 1995
39

Hoàn thiện phương pháp thống kê phân tích thu nhập của hộ gia đình nông dân Việt Nam.

Nguyễn Hải
Tổng Cục Thống kê
PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm 1995
40

Phương pháp tính chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (CDP) theo SNA ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Chỉnh
Tổng cục Thống kê
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà 1994
41

Một số vấn đề phương pháp luận chọn mẫu theo nhiều tiêu thức.

Vũ Mạnh Hà
Tổng cục Thống kê
TS. Tô Phi Phượng 1994
42

Phương pháp thống kê nghiên cứu thị trường.

Trần Thị Kim Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Cao Thường 1994
43

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, đánh giá hiệu quả xuất khẩu của doanh nghiệp.

Lê Thanh Cường
ĐH Ngoại thương
PGS.TS.Hồ Sĩ Sà 1994
44

Sử dụng phương pháp thống kê nghiên cứu chất lượng sản phẩm công nghiệp.

Vũ Văn Diện
Tổng Cục đo lường chất lượng
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà 1994
45

Phương pháp so sánh quốc tế các chỉ tiêu giá trị chủ yếu.

Nguyễn Quán
Tổng cục Thống kê
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà 1994
46

Phương pháp xác định, phân tích và dự đoán hiệu quả kinh tế nền sản xuất xã hội.

Nguyễn Trần Quế
Tổng Cục Thống kê
TS. Hồ Sĩ Sà 1993
47

Sử dụng một số phương pháp thống kê trong nghiên cứu thị trường sản phẩm của doanh nghiệp.

Nguyễn Cao Văn
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Bùi Huy Thảo 1993
48

Ứng dụng một số phương pháp thống kê trong nghiên cứu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

Mạc Văn Tiến
Bộ LĐ - TB - XH
PGS.TS. Hồ Sĩ Sà 1993
49

Nghiên cứu thống kê hiệu quả kinh tế trong sản xuất công nghiêp.

Nguyễn Văn Định
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Hữu Tri 1993
50

Phương pháp thống kê xác định năng lực sản xuất và phân tích trình độ sử dụng năng lực sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng.

Phạm Quang Minh
Bộ Giao thông Vận tải
TS. Nguyễn Ngọc Mai 1993
51

Phương pháp tiếp cận và xây dựng mô hình nghiên cứu phân tích thống kê.

Trần Thái Ninh
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Cao Thường 1993
52

Phương pháp thống kê nghiên cứu hiệu quả kinh tế vốn đầu tư cơ bản trong ngành kinh tế lâm nghiệp.

Châu Văn Luận
Cục thống kê Khánh Hoà
TS. Nguyễn Đình Hương 1992
53

Phương pháp chọn mẫu thống kê trong kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành công nghiệp dược Việt Nam.

Hoàng Yến
Bộ Y tế
TS. Nguyễn Cao Thường 1992
54

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế xác định mức khoán sản xuất kinh doanh vận tải trong các xí nghiệp vận tải ô tô quốc doanh.

Nguyễn Thị Thiềng
ĐH Kinh tế Quốc Dân
TS. Nguyễn Thiệp 1992
55

Nghiên cứu thống kê xác định cơ cấu bữa ăn hợp lý của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Dương Thanh Dung
Bộ Y tế
TS. Đinh Kim Hải 1992
56

Hệ thống chỉ tiêu thông tin phục vụ quản lý kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp.

Nguyễn Công Nhự
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Thiệp 1992
57

Một số vấn đề về phương pháp thống kê xác định và phân tích hiệu quả kinh tế của ngành điện ảnh.

Nguyễn Thị Điển
Bộ Văn hóa
TS. Nguyễn Cao Thường 1991
58

Phương pháp thống kê nghiên cứu nhu cầu hàng tiêu dùng của dân cư (Vận dụng với hàng lương thực thực phẩm).

Trần Thọ Đạt
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Thiệp 1991
59

Vận dụng phương pháp mẫu trong nghiên cứu dân số.

Nguyễn Minh Thắng
Tổng Cục Thống kê
TS. Tô Đăng Hải 1990
60

Xác định và phân tích kết quả sản xuất khai thác gỗ tròn ở Việt Nam.

Nguyễn Tiến Phú
Bộ Lâm nghiệp
TS. Nguyễn Thiệp 1989
61

Xác định hiệu quả lao động trong xí nghiệp thương nghiệp.

Trương Đình Hẹ
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Vũ Đình Bách 1988
62

Lý luận chọn mẫu với xác suất không đều và một số ứng dụng và điều tra kinh tế và điều tra xã hội.

Nguyễn Lam Sơn
Tổng cục Thống kê
TS. Kim Ngọc Huynh 1988
63

Dự đoán thống kê ngắn hạn và vận dụng trong thống kê.

Trần Văn Tùng
Tổng cục Thống kê
TS. Nguyễn Hữu Hoè 1988
64

Phương pháp thống kê đánh giá trình độ tổ chức quản lý của xí nghiệp xây lắp.

Vũ Thu Giang
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Xuân Khương 1988
65

Thống kê nghiên cứu thâm canh nông nghiệp ngành trồng trọt.

Phùng Chí Hiền
Tổng Cục Thống kê
TS. Lê Văn Toàn 1987
66

Phương pháp thống kê xác định tổng mức bán lẻ và khối lượng bán lẻ một số mặt hàng chủ yếu trên thị trường không có tổ chức ở nước ta.

Lý Minh Khải
Tổng Cục thống kê
TS. Trần Minh Tuấn 1987
67

Phương pháp nghiên cứu thống kê năng lực sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp.

Nguyễn Năng Phúc
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Thiệp 1987
68

Hoàn thiện phương pháp thống kê chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng của ngành thương nghiệp Việt Nam.

Bùi Huy Thảo
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Vũ Đình Bách 1987
69

Vận dụng lý thuyết chọn mẫu trong điều tra năng suất lúa ở Việt Nam.

Nguyễn Xuân Năm
Cục thống kê Hải Phòng
TS. Nguyễn Hưu Tri 1987
70

Hoàn thiện phương pháp phân tích thống kê mối liên hệ kinh tế giữa đơn vị cung ứng và đơn vị tiêu dùng vật tư kỹ thuật.

Lê Trần Hảo
Đại học Thương mại
TS. Vũ Đình Bách 1986
71

Điều tra chọn mẫu và sự vận dụng trong thống kê Việt Nam.

Tô Phi Phượng
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Hữu Hoè 1985
72

Nghiên cứu thống kê mức năng suất lao động ngành sản xuất công nghiệp.

Nguyễn Thị Thanh
Tổng cục Thống kê
TS. Nguyễn Cao Thường 1985
73

Hoàn thiện phương pháp luận thống kê khối lượng sản phẩm xây dựng.

Trần Duy Thanh
ĐH Tài chính Kế toán
TS. Vũ Bá Đường 1985
74

Một số vấn đề phương pháp luận xây dựng tổng thể mẫu điều tra ngân sách gia đình nông dân tập thể ở VN

Chu Thế Mưu
Tổng Cục Thống kê
TS. Vũ Đình Bách 1984
75

Phương pháp luận nghiên cứu thống kê, khả năng tiềm tàng trong việc sử dụng các yếu tố sản xuất của xí nghiệp công nghiệp.

Đào Nguyên Vịnh
Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng
TS. Nguyễn Thiệp 1983
76

Một số vấn đề phương pháp luận dự đoán dân số và lao động của địa phương.

Trần Đức Thịnh
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Hữu Hoè 1983
77

Một số vấn đề về vận dụng phương pháp chỉ số cho phân tích thống kê nông nghiệp

Nguyễn Cao Thường
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Trần Trường 1977
78

( Thống kê xây dựng cơ bản)

Nguyễn Xuân Khương
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Vũ Bá Đường 1977