STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Tác động của thể chế đến nghèo đa chiều ở Việt Nam Ngô Quốc Dũng
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

GS.TS. Ngô Thắng Lợi

TS. Nguyễn Phương Bắc

2 Vai trò của Nhà nước nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa trường Đại học - Doanh nghiệp trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ Nguyễn Việt Hà
Bộ Giáo dục và Đào tạo

PGS.TS. Vũ Cương

3 Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp các tỉnh ven biển Nam Đồng bằng sông Hồng theo hướng phát triển bền vững Bùi Thị Thanh Huyền
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Ngô Thắng Lợi 17/10/2019
4 Phát triển cây dược liệu tại tỉnh Lào Cai theo hướng bền vững Trần Hữu Phước
Công ty CPTM Y dược MPH
PGS.TS Vũ Thành Hưởng; TS. Đinh Tiến Dũng 15/10/2019
5 Nghiên cứu khả năng tiếp cận giáo dục phổ thông cho người nghèo ở Việt Nam Lương Thanh Hà
Học viện Ngân hàng
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn 14/12/2018
6 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới Lê Huỳnh Mai
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn 15/11/2018
7 Nghiên cứu liên kết kinh tế trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Phí Thị Hồng Linh
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Ngô Thắng Lợi 07/05/2018
8 Giải pháp bảo đảm lực lượng lao động cho các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025 Đỗ Tuấn Sơn
Sở nội vụ Tỉnh Bắc ninh
PGS.TS. Phạm Ngọc Linh 30/01/2018
9 Phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thu
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Lê Huy Đức 05/01/2018
10 Hiệu quả đầu tư cho Giáo dục đại học công lập ở Việt Nam theo cách tiếp cận phân tích chi phí - lợi ích Đặng Thị Minh Hiền
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
PGS.TS Lê Huy Đức   15/09/2016
11 Định hướng đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đến năm 2030 Nguyễn Tuấn Anh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. PGS.TS Phan Thị Nhiệm   2. PGS.TS Nguyễn Thị Minh 29/08/2016
12 Quản lý hành chính nhà nước cấp tỉnh với phát triển kinh tế ở Bắc Giang Bùi Trung Hải
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Đỗ Đức Bình 10/08/2016
13 Viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong bối cảnh Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình (MIC) Trần Thị Hồng Thủy
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. GS. TSKH Nguyễn Quang Thái 2. TS. Vũ Thị Tuyết Mai 17/03/2016
14 Nâng cao năng lực điều hành của giám đốc doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế - Nghiên cứu điển hình trong ngành điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
PGS.TS Trần Thị Vân Hoa 30/01/2016
15 Bình đẳng giới trong tiếp cận đất sản xuất ở Việt Nam Nguyễn Quỳnh Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. GS.TS. Ngô Thắng Lợi     2. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương 17/11/2015
16 Các nhân tố hình thành cụm ngành công nghiệp điện tử - Nghiên cứu điển hình tại Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Vũ Đình Khoa
ĐH Công nghiệp Hà Nội
PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn 05/11/2015
17 Cải thiện môi trường đầu tư trong điều kiện hội nhập – Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Nghệ An Hồ Sỹ Ngọc
Học viện Chính trị Khu vực I
PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng 13/07/2015
18 A Study on the Impact of Foreign Direct Investment on Economic Development of Lao P.D.R. Khamsen Sisavong
Sengsavanh Education Group, Laos
Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/11/2014
19 Tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phan Tiến Ngọc
Học viện Chính trị KV I
1. PGS.TS Phan Thị Nhiệm      2. PGS.TS Nguyễn Thị Minh 28/07/2014
20 Hoàn thiện chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Phạm Xuân Hòa
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS Ngô Thắng Lợi  19/06/2014
21 Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành viễn thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng
Công ty CP Tập đoàn Phát triển đô thị Bảo An
PGS.TS Lê Huy Đức      30/10/2013
22 Phát triển làng nghề sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 Trịnh Kim Liên
Viện Nghiên cứu phát triển
1. PGS.TS Trần Thị Vân Hoa      2. TS Vũ Quốc Bình 13/03/2013
23 Tác động của hội nhập quốc tế tới bất bình đẳng thu nhập nông thôn – thành thị tại Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. PGS.TS Phan Thị Nhiệm     2. TS. Nguyễn Văn Thành 22/01/2013
24 Hoàn thiện chính sách quản lý vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa Trần Xuân Long
Công ty Mua bán nợ Việt Nam
GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng 05/10/2012
25 Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế ở Việt Nam Nguyễn Minh Ngọc
Tổng cục Thuế
1. PGS.TS LÊ HUY ĐỨC     2. PGS.TS. PHẠM NGỌC LINH 09/12/2011
26 Xã hội hóa y tế ở Việt Nam - Lý luận, thực tiễn và giải pháp Đặng Thị Lệ Xuân
ĐH Kinh tế Quốc dân
 1. PGS.TS. Lê Huy Đức      2. GS.TS. Trương Việt Dũng 24/10/2011
27 Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành thủy sản Việt Nam Nguyễn Kim Phúc
Bộ Nông nghiệp và PTNT
PGS.TS. Phạm Văn Vận 20/08/2011
28 Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2015 Đinh Văn Toàn
ĐH Dầu khí Việt Nam
1. GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng    2. TS. Lâm Du Sơn 06/06/2011
29 Đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn với nguồn lực tài chính ở Việt Nam Vũ Cương
ĐH Kinh tế Quốc dân
 1. PGS.TS Ngô Thắng Lợi          2. PGS.TS Lê Quốc Lý 10/05/2011
30 Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chế biến thủy sản Việt Nam  Bùi Đức Tuân
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS Ngô Thắng Lợi 26/01/2011
31 Phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ theo hướng bền vững  Vũ Thành Hưởng
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TSKH. Lê Du Phong 17/06/2010
32 Hoàn thiện các chính sách xóa đói giảm nghèo chủ yếu của Việt Nam đến năm 2015 Nguyễn Thị Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Phạm Văn Vận 08/12/2009
33 Giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2010 Nguyễn Thị Hồng Thái
Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
TS. Phạm Văn Vận 28/06/2007
34

Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công cộng ở Việt Nam

Phan Tất Thứ
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng 10/10/2005
35

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Hoàng Thị Hoan
Công ty Điện tử Hà Nội
GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng 21/09/2004
36

Tác động của các chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ đến sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Trần Thị Vân Hoa
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng 28/09/2003
37

Những giải pháp chủ yếu để thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang các nước trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) trong giai đoạn đến 2010

Nguyễn Thanh Hà
GS.TSKH. Đặng Như Toàn 27/03/2003
38

Một số vấn đề chiến lược vay trả nợ nước ngoài dài hạn ở Việt Nam 

Tạ Thị Thu
PGS.TSKH. Nguyễn Quang Thái 26/10/2002
39

Đổi mới và hoàn thiện một số chính sách nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Nguyễn Tiến Dũng
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Đình Hương 04/10/2002
40

Thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư cho giáo dục đại học nhằm phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2001- 2010

Nguyễn Thị Kim Dung
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng 22/04/2002
41

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thời kỳ 1996-2010. 

Vũ Đăng Hải
Trường Trung học KH Đà Nẵng
PGS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng 1996
42

Định hướng chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế của nước ta trong giai đoạn (1996– 2010)

Lê Huy Đức
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS. Tôn Tích Thạch 1996
43

Phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Trần Thị Tuyết Mai
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng 1995
44

Mối quan hệ kinh tế đối ngoại và sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế mở.

Lê Thị Minh Tâm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TS. Tôn Tích Thạch  1994
45

Nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế.

Vũ Đình Tích
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
PGS.TS. Vũ Thị Ngọc Phùng 1993
46

Lượng hoá mối quan hệ giữ việc làm với các yếu tố kinh tế - xã hội ứng dụng trong kế hoạch hoá lao động ở Việt Nam.

Vũ Văn Toán
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
PGS.TS. Trần Văn Định 03/10/1992
47

Một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước của chính quyền cấp tỉnh đối với công nghiệp trên lãnh thổ trong cơ chế thị trường.

Phạm Văn Vận
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Phạm Văn Tần 1992
48

Hoàn thiện kế hoạch hoá trong thương nghiệp quốc doanh

Hoàng Thịnh Lâm
Bộ Thương Mại
TS. Bùi Đức Duyệt 28/12/1990
49

Xu thế biến đổi cơ cấu công nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay và triển vọng đến năm 2005 .

Khúc Quang Huy
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
TS. Vũ Thị Ngọc Phùng 1990
50

Một số vấn đề định hướng kế hoạch phát triển KT - XH Campuchia trong 10 năm (1991 – 2000).

Chea Chanto
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Campuchia
PGS.TS. Vũ Đình Bách 1990
51

Kế hoạch hoá trong điều kiện nền kinh tế có nhiều thành phần ở Campuchia.

Uk Rabun
Bộ Thương mại Campuchia
TSKH. Lương Xuân Quỳ 1990
52

Hoàn thiện kế hoạch hoá tài chính nhà nước Campuchia.

Chan Phin
Ban Kinh tế Trung ương Campuchia
TSKH. Ngô Đình Giao 1990
53

Vận dụng phương pháp chương trình mục tiêu để xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu thực phẩm của nhân dân (Ví dụ nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của Hà Nội giai đoạn 1991 – 1995).

Trần Ngọc Nam
Sở Thương Mại Hà Nội
PGS. Tôn Tích Thạch 1990
54

Tổ chức có kế hoạch đảm bảo vật tư cho sản xuất thuỷ sản.

Nguyễn Xuân Xiêm
Bộ Thủy sản
PGS.TSKH. Vũ Thích 1989
55

Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành Thông tin bưu điện.

Nguyễn Xuân Vinh
Tổng cục Bưu điện
TS. Lê Văn Lương 1989
56

Các mối quan hệ kinh tế chủ yếu trong kế hoạch hoá phân phối thu nhập.

Lê Hữu Đào
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Đình Nam 1983
57

Một số vấn đề phân phối và sử dụng lao động ở huyện trọng điểm lúa vùng Đồng Bằng Bắc Bộ.

Phạm Văn Tần
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Nguyễn Anh Hoài 1980