STT Đề tài luận án Nghiên cứu sinh Người hướng dẫn Thời gian bảo vệ
1 Sử dụng mô hình toán kinh tế nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau an toàn của người dân Việt Nam trong điều kiện thông tin không đối xứng Lê Thị Anh
ĐH Kinh tế Quốc dân

PGS.TS Nguyễn Thị Minh

16/09/2020
2 Các mô hình phân tích một số chỉ tiêu giáo dục Việt Nam Hoàng Thanh Nghị
Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Điện biên

TS. Nguyễn Mạnh Thế

TS. Nguyễn Thị Hải Vân

06/10/2020
3

Giáo dục, y tế và ảnh hưởng tương tác của chúng lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nguyễn Mạnh Cường
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

TS. Nguyễn Mạnh Thế

PGS.TS. Vũ Thanh Sơn

27/07/2020
4 Tác động của tỷ giá đến thương mại song phương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản: Nhìn từ góc độ ngành Trần Thị Hà
Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

GS.TS. Nguyễn Quang Dong

10/07/2020
5 Các mô hình toán kinh tế đánh giá suất sinh lời của giáo dục và vai trò phát tín hiệu của giáo dục sau phổ thông Việt Nam Lê Thái Sơn
Trường Đại học Sài Gòn
 PGS.TS Nguyễn Thị Minh 05/06/2020
6 Các mô hình toán kinh tế trong ước lượng chi phí khám chữa bệnh do Bảo hiểm y tế chi trả ở Việt Nam Phạm Thị Hồng Thắm
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS Giang Thanh Long 25/12/2019
7 Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn
ĐH Hàng hải Việt Nam
PGS.TS. Ngô Văn Thứ 26/11/2019
8 Các mô hình phân tích vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam Phùng Minh Đức
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 31/05/2019
9 Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam Nguyễn Thu Thủy
Học viện Tài chính
PGS.TS. Trần Trọng Nguyên 07/11/2018
10 Phân tích và dự báo lạm phát cơ bản của Việt Nam bằng các mô hình kinh tế lượng Nguyễn Ngọc Quỳnh
Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn Cao Văn 22/06/2018
11 Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất cư và lợi ích về thu nhập của hộ gia đình có người xuất cư Phạm Ngọc Hưng
ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS.TS. Nguyễn Cao Văn 30/05/2018
12 Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Đặng Huy Ngân
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Quang Dong 20/03/2018
13 Các mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu hội tụ thu thập, năng suất và vai trò lan tỏa không gian của FDI Phạm Anh Tuấn
Học viện Quân y
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 30/01/2018
14 Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: Các yếu tố tác động và vai trò đối với tăng trưởng kinh tế Vũ Thị Thu Hương
ĐH Thương mại
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 25/09/2017
15 Phân tích đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp thống kê phân vị Phạm Lệ Mỹ
Trường ĐH Khoa học Huế
HD1: PGS.TS. Trần Hùng Thao  HD2: PGS.TS. Trần Trọng Nguyên  17/01/2017
16 Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010 Phan Tất Hiển
Trường ĐH Sài Gòn
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 15/12/2016
17 Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Nguyễn Thị Cẩm Vân
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 07/02/2015
18 Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam  Hồ Đắc Nghĩa
ĐH Nông lâm TPHCM
PGS.TS Ngô Văn Thứ 09/01/2015
19 Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam Hoàng Đức Mạnh
ĐH Kinh tế Quốc dân
1. TS. Trần Trọng Nguyên   2. TS. Nguyễn Mạnh Thế 12/09/2014
20 Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam Nguyễn Minh Hải
Đại học Quang Trung
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 03/08/2014
21 Ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam  Vũ Thị Minh Luận
Nhà Xuất bản
PGS.TS. Nguyễn Quang Dong 14/06/2010
22 Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi Nguyễn Trọng Hòa
Học viện Tài chính
PGS.TS. Nguyễn Quang Dong 23/12/2009
23 Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế Vương Thị Thảo Bình
ĐH Ngoại thương
PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn 23/12/2009
24 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới Bùi Duy Phú
Học viện Ngân hàng
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh 21/03/2009
25 Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định Nguyễn Duy Thục
ĐH Quy Nhơn
PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn 25/10/2007
26 Hệ thống mô hình đánh giá sự phù hợp của quá trình phát triển dân số ở Việt Nam Ngô Văn Thứ
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Hoàng Đình Tuấn 28/08/2007
27

Mô hình lồng ghép dân số vào chương trình phát triển nguồn lao động ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Hải Vân
Bộ LĐ-TB-XH
GS.TS. Vũ Thiếu 1997
28

Mô hình hoá toán học một số quá trình dân số và quan hệ Dân số– Kinh tế.

Doãn Mậu Diệp
Bộ LĐ-TB-XH
GS.TS. Trần Túc 1995
29

Hoàn thiện một số phương pháp dự báo nhu cầu vận tải và ứng dụng trong vận tải hành khách.

Cao Ngọc Châu
Bộ GTVT
GS.TS. Trần Túc 1994
30

Phân tích hoạt động của nền kinh tế thị trường và tác động điều tiết của thuế.

Hoàng Đình Tuấn
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Trần Túc 1994
31

Vận dụng phương pháp phân tích hệ thống và mô hình hoá và nghiên cứu cơ chế kinh tế.

Cao Xuân Hoà
ĐH Thương mại
GS.TSKH. Vũ Thiếu 1994
32

Về một số phương pháp phân tích chuyên môn hoá sản xuất và phát triển kinh tế vùng.

Nguyễn Khắc Minh
ĐH Kinh tế Quốc dân
GS.TS. Trần Túc 1990
33

Về một số phương pháp giải quy hoạch cỡ lớn và ứng dụng trong điều khiển kinh tế.

Vũ Thiếu
ĐH Kinh tế Quốc dân
TS. Trần Túc 1979
34

Phương pháp giải một số bài toán phát triển và phân bố sản xuất ngành và ứng dụng.

Nguyễn Văn Thiều
Bộ LĐ-TB-XH
TS. Trần Túc 1979